Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Mobbing i szykanowanie związkowców w Żydowskim Instytucie Historycznym
Tagged:  •  
Image: 
zih-foto.jpg

Dwa lata temu, pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego weszli w konflikt z dyrektorem Instytutu, Pawłem Śpiewakiem. O sporze było dość głośno, także w prasie. Pracownicy zarzucili mu m.in. nadużywanie umów czasowych, mobbing, prześladowanie członków związków zawodowych, autorytarny, niezrozumiały dla pracowników sposób obsadzania odpowiedzialnych stanowisk i stawianie fałszywych zarzutów pracownikom...

Będąc organizacją broniącą praw pracowników, Związek Syndykalistów Polski postanowił nagłośnić sprawę. Pracownicy opisali nam sytuację w sposób bardzo wiarygodny. Tak też to ocenił sąd, gdy wydawał niekorzystne dla Pawła Śpiewaka wyroki w sprawach wytoczonych przez pracowników. Pomimo swoich przegranych procesów, Śpiewak wytoczył kolejny pozew przeciwko jednemu z członków Związku Syndykalistów Polski (artykuł o sytuacji pracowników pojawił się na naszych stronach). Pozwany nie jest autorem artykułu, ale został oskarżony, bo zapłacił za wynajem domeny.

Dyrektorowi Śpiewakowi tego typu działania w żaden sposób nie pomogą. I tak każdy może znaleźć informacje o procesach toczących się przeciw niemu. Ale skoro pan Paweł Śpiewak chce iść z nami do sądu, warto przypominać, o co chodzi.

Dwa lata temu, oskarżono go o mobbing i dyskryminację wobec związkowców. Działania sądowe dyrektora świadczą - zdaniem niektórych - o próbie uciszenia głosów krytycznych wobec sytuacji w ŻiH, a w szczególności krytyki sposobu działania dyrektora. Może dyrektorowi wydaje się, że pod wpływem jego nacisków, pracownicy i byli pracownicy będą milczeć na temat mobbingu w ŻiH. Jednak to się nie uda. Wszelkie próby represji i szykan spowodują dalsze nagłośnienie sprawy i dalszą kompromitację dyrektora Śpiewaka.

Dość mobbingu! Żądamy przestrzegania praw pracowniczych i szanowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Żydowskim Instytucie Historycznym!

Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy