Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Okupacja biura syndyka spółki Atlantic
Tagged:  •  
Image: 
saltarski-syndyk.jpg

W środę 20 stycznia, Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy Warszawa, wraz z byłymi pracownikami VIS Retail przy ZSP i osobami wspierającymi, zorganizował w Warszawie okupację biura syndyka Tycjana Saltarskiego. Powodem akcji był ciągły brak rozwiązania dla problemów byłych pracowników VIS Retail, spółki córki zbankrutowanej spółki Atlantic (znanego producenta bielizny). Domagaliśmy się poważnego potraktowania problemów pracowników.

Byli pracownicy spółki VIS w niektórych przypadkach czekają na wypłaty wynagrodzeń od kwietnia 2015 r. Nie mają też śwadectw pracy, druków Z3 niezbędnych do uzyskania zasiłków od ZUS, PITów i wielu innych niezbędnych dokumentów.

W dniu 25 sierpnia sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Atlantic. W sierpniu ub.r. Związek Syndykalistów Polski zorganizował dwie pikiety przed sądem gospodarczym w Warszawie. Dzięki temu, udało się nagłośnić sprawę w mediach. Wyrok sądu dał pracownikom możliwość ubiegania się o wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracownicy Atlantica, którzy złożyli za naszą namową wnioski, otrzymali zaległe wynagrodzenia.

Niestety, pracownicy zatrudnieni w spółce VIS są w trudniejszej sytuacji. W grudniu ub. r., Sąd gospodarczy odrzucił bowiem upadłość likwidacyjną, powołując się na brak wystarczających środków. Spółka znajduje się zatem pod zarządem syndyka spółki Atlantic. Odrzucenie upadłości przez sąd nie zamyka jednak pracownikom drogi do składania indywidualnych wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Problemem pozostaje jednak dokumentacja pracownicza, za którą w tym momencie nikt nie jest odpowiedzialny.

Spółka VIS nie ma w tej chwili zarządu, gdyż byli członkowie zarządu zrezygnowali ze swoich stanowisk, by uniknąć odpowiedzialności. Syndyk nie wyznaczył dotąd żadnego zarządcy dla spółki. Związek Syndykalistów Polski będzie kontynuować protesty, aż sprawa byłych pracowników VIS zostanie pomyślnie rozwiązana.