Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pracownicy Atlantic zaczęli otrzymywać zaległe wynagrodzenia!
Tagged:  •  
Image: 
akcja-atlantic.jpg

Byli pracownicy spółki Atlantic w niektórych przypadkach czekali na wypłaty wynagrodzeń od kwietnia 2015 r.

W sierpniu Grupa Inicjatywna Atlantic przy Związku Syndykalistów Polski zorganizowała dwie pikiety przed sądem gospodarczym w Warszawie. Dzięki temu, udało się nagłośnić sprawę w mediach. W dniu 25 sierpnia sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Atlantic. Dało to pracownikom możliwość ubiegania się o wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Działającym w grupie inicjatywnej ZSP pracownikom doradzaliśmy składanie wniosków indywidualnych do Funduszu, nie czekając na działania syndyka wyznaczonego przez sąd. Opieszałość syndyka spowodowała, że pracownicy czekali na dokumentację kilka miesięcy dłużej niż powinni. Nadal nie wiadomo, czy syndyk zamierza przekazać Funduszowi dokumentację osób zatrudnionych na umowy zlecenie (choć do tego go obliguje prawo). Syndyk zignorował też skierowane przez nas oferty pomocy przy kompletowaniu dokumentacji.

Składanie wniosków indywidualnych opłaciło się. Pracownicy, którzy złożyli za naszą namową wnioski zaczęli w zeszłym tygodniu otrzymywać przelewy z zaległym wynagrodzeniem!

Pracownicy zatrudnieni w spółce-córce VIS są jednak w trudniejszej sytuacji. Sąd gospodarczy odrzucił bowiem upadłość likwidacyjną na podstawie braku środków. Spółka znajduje się zatem pod zarządem syndyka spółki Atlantic. Odrzucenie upadłości przez sąd nie zamyka jednak pracownikom drogi do składania indywidualnych wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych! Znając brak zaangażowania syndyka Tycjana Saltarskiego, jesteśmy przekonani, że składanie wniosków indywidualnych jest koniecznością.