Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Rząd już w czerwcu chce przeforsować likwidację wielu praw lokatorów
Image: 
wojna_0.jpg

Prosimy o pilne podpisywanie PETYCJI PRZECIW NOWELIZACJI.

Komitet Stały rady Ministrów już w najbliższy czwartek ma się zająć forsowaniem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Według rządowej nowomowy, ma chodzić o "walkę z nieuczciwymi lokatorami" i "przyznanie pomocy najbiedniejszym", "zracjonalizowanie wydatków". Zdaniem organizacji lokatorskich, proponowane przez rząd zmiany prawne nie tylko nie rozwiążą problemów mieszkaniowych trapiących lokatorów, ale przyczynią się do znacznego pogorszenia i tak już tragicznego położenia ludzi ubogich.

Rząd chce "urynkowić" czynsze komunalne. Gminy będą mogły ustalać albo stawkę dla całej dzielnicy, albo dla konkretnego budynku. To znaczy, że lokatorzy komunalni w bardziej atrakcyjnych dzielnicach mogą spodziewać się nowych podwyżek czynszów. Czynsz ma też pokrywać koszt utrzymania budynku, co może zależeć od stanu budynku czy decyzji administratorów o wydatkach. Jednak poprzednie podwyżki czynszów - choć też uzasadniane koniecznością finansowania remontów - jedynie w znikomej części zostały przeznaczone na remonty starych kamienic komunalnych.

Projekt daje także gminom prawo zawierania umów najmu lokali komunalnych na czas oznaczony (np. do 5 lat). Lokator, który będzie chciał przedłużyć umowę, przejdzie ponowną weryfikację dochodów. Rząd twierdzi, że w ten sposób "zamożni" stracą prawo do lokalu komunalnego. Problem polega na tym, że stosowane kryterium dochodowe określa jako "zamożną" osobę, która zarabia 1500 zł. Urynkowienia kryterium dochodowego rząd jednak nie proponuje. Innym pomysłem rządu jest wygaśnięcie umowy najmu po śmierci głównego najemca lokalu.

Projekt nowelizacji zakłada zniesienie art. 14 Ustawy o ochronie praw lokatorów, który stanowi, że sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec pewnych kategorii najemców (m.in. kobiet w ciąży, bezrobotnych, małoletnich). W kontekście innych zmian w orzecznictwie, oznaczać to będzie możliwość eksmisji na bruk.