Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Syndyk Saltarski nadal pozostawia pracowników Atlantic (VIS) bez pomocy
Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski od sierpnia prowadzi kampanię przeciw spółkom Atlantic i VIS Retail. W sierpniu 2015 r. rozpoczęliśmy pikiety pod Sądem Gospodarczym, gdzie toczyło się postępowanie upadłościowe spółki Atlantic. Dzięki temu, udało się nagłośnić sprawę w mediach. W dniu 25 sierpnia sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Atlantic.

Dzięki naszym naciskom i pomocy przy składaniu wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w grudniu 2015 r. pracownicy Atlantic zaczęli otrzymywać zaległe wynagrodzenia.

Byli pracownicy tej spółki w niektórych przypadkach czekali na wypłaty ponad pół roku. Opieszałość syndyka Tycjana Saltarskiego spowodowała, że pracownicy czekali na dokumentację kilka miesięcy dłużej niż powinni. Syndyk zignorował też skierowane przez nas oferty pomocy przy kompletowaniu dokumentacji.

Choć byli pracownicy Atlantica doczekali się wypłat, w o wiele gorszej sytuacji są byli pracownicy VIS Retail - spółki córki powołanej przez Atlantic w celu obchodzenia przepisów o zatrudnianiu na czas nieokreślony. Oprócz braku wypłat, ci pracownicy nie mają też śwadectw pracy, druków Z3 niezbędnych do uzyskania zasiłków od ZUS, PITów i wielu innych niezbędnych dokumentów. W środę 20 stycznia, Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy Warszawa zorganizował w Warszawie okupację biura syndyka Tycjana Saltarskiego. Domagaliśmy się poważnego potraktowania problemów pracowników.

Syndyk Saltarski wielokrotnie obiecywał powołanie zarządu spółki VIS, który zajmie się uporządkowaniem chaotycznej dokumentacji pozostawionej przez bankruta. Od marca 2016 r. czekamy jednak na konkrety w tej sprawie, otrzymując jedynie ogólnikowe i wymijające odpowiedzi.