Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Toruń Plaza i firma Plaza Centers: Nie wszystko jest w porządku
Tagged:  •    •  

Poniżej, publikujemy oświadczenie ZSP-Warszawa, związane z kampanią przeciw Plaza Centers, oraz list przesłany przez firmę do ZSP. Treść listu dostępna jest tutaj. W swoim oświadczeniu, ZSP-Warszawa odniosło się też do oświadczenia opublikowanego na stronie Inicjatywy Pracowniczej.

W związku z konfliktem pracowniczym na budowie Toruń Plaza, związanym z brakiem wypłat wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przez firmy podwykonawców, inna organizacja - Inicjatywa Pracownicza - podpisała i opublikowała pod naciskiem oświadczenie, które zawiera stwierdzenia wprowadzające w błąd. Szefowie firmy Plaza Centers, którzy spotkali się z pracownikami w Toruniu, użyli najstarszej znanej sztuczki i zastraszyli pracowników – twierdząc, że informacje o sytuacji pracowników spowodowały straty finansowe dla firmy, z powodu spadającej wartości akcji. W rzeczywistości, wartość akcji Plaza Centers ostro spadały od dłuższego czasu. Prawdopodobnie, ma to coś wspólnego z niekorzystną oceną finansową firmy.

Niestety, pracownicy się przestraszyli. Jeden z nich – który negocjował z Plaza Centers – został nawet zwolniony. Nacisk ze strony firmy był bardzo silny i - niestety - nie spotkał się z równie silnym odzewem. W rezultacie, członkowie Inicjatywy Pracowniczej napisali oświadczenie o treści zgodnej z żądaniami firmy, w obawie przed negatywnymi konsekwencjami.

Jesteśmy w stanie zrozumieć że w sytuacji, gdy reszta pracowników postanawia pozostać cicho, ktoś może postanowić, że nie ma powodu, by walczyć dalej. Jednak ZSP-Warszawa uważa, że należy podkreślić, że treść tego oświadczenia wprowadza w błąd i posłuży jedynie temu, by firma Plaza Centers mogła kontynuować swoje dotychczasowe praktyki. Wynika to głównie z tego, że Inicjatywa Pracownicza napisała, że cała sytuacja była „nieporozumieniem”, oraz że „płatności na rzecz pracownika zgłaszającego problem zostały uregulowane” (odnosi się to tylko do jednego pracownika na budowie). Treść tego oświadczenia może sugerować, że nigdy tak naprawdę nie występowały problemy z brakiem płatności i że ewentualne nieporozumienia dotyczyły tylko jednej osoby. Nie ma też żadnej informacji, jaką część wynagrodzenia otrzymał pracownik i kiedy to nastąpiło.

W rzeczywistości, pracownik nie otrzymał pełnej kwoty wynagrodzenia, ale tylko tę jej część, która miała poparcie w umowie. Pracownicy na budowie Toruń Plaza otrzymują oficjalnie tylko minimalną pensję, a reszta jest płacona „pod stołem” nielegalnie – zwłaszcza za nadgodziny, które nie są objęte ewidencją czasu pracy.

ZSP-Warszawa już wcześniej ostrzegało pracowników o niebezpieczeństwach związanych z taką praktyką i możliwych konsekwencjach. W niedługiej przyszłości zostanie na ten temat wydana specjalna broszura, zawierająca wskazówki dla pracowników, jak zbierać ewidencję prawdziwego czasu pracy.

Przedstawiciele firmy Plaza Center pokazali, jak można wykorzystać manipulacje medialne wydając oświadczenie prasowe zawierające nieprawdziwą informację, jakoby wszystkie firmy podwykonawcze w pełni zapłaciły pracownikom. Gdy w prasie pojawiła się informacja, że pracownicy otrzymają wynagrodzenia, wartość akcji firmy nieco wzrosła. Po to właśnie wydawane są takie oświadczenia prasowe. Ich celem jest poprawa wizerunku firmy, pomimo iż Plaza niejednokrotnie miała problemy z brakiem płatności. Nie ma też wątpliwości, że Plaza Centers nalegała na taką właśnie treść oświadczenia po to, by mieć później „dowód” na to, iż w rzeczywistości nigdy nie było żadnego problemu, a jedynie "nieporozumienie".

ZSP-Warszawa stoi na stanowisku, że takie mylące oświadczenie nie powinno pozostać bez komentarza, gdyż do obowiązków organizacji pracowniczych należy wskazywanie, z którymi firmami są problemy i na czym dokładnie polegają, tak by w przyszłości pracownicy unikali popełniania tych samych błędów.

W sytuacji, gdy pracownicy są wystraszeni i zdezorganizowani, niewiele można zrobić. Nasza kampania polegała na naświetlaniu sytuacji i wyrażaniu naszego sprzeciwu. W wyniku protestów, pracownicy otrzymali część wynagrodzenia wynikającego z umów (była to tylko część całości należnego wynagrodzenia). Skoro pracownicy się wystraszyli i nie zamierzają dalej walczyć, oznacza to, że pogodzili się z utratą wynagrodzenia i z losem wyzyskiwanych.

ZSP dąży do zmiany podejścia klasy pracującej i zastąpienia milczenia i rezygnacji aktywnym oporem i zorganizowanym działaniem. To trudne zadanie w takich sytuacjach jak ta, ale nie zamierzamy rezygnować z prób jego realizacji. Nie zamierzamy też poddawać się szefom na ich warunkach, gdy jest jasne, że to oni zawinili.

Skoro pracownicy z Toruń Plaza postanowili nie podejmować walki, nie możemy walczyć za nich i nie będziemy prowadzić działań w ich imieniu. Nie oznacza to, że wszystko już jest w porządku i że Plaza Centers nie znajdzie się jeszcze kiedyś w centrum naszej uwagi. To oczywiste, że ta firma ma historię problemów dotyczących warunków pracy na budowach i że pracownicy byli oszukiwani. Będziemy przy każdej okazji przypominać pracownikom o Plaza Centers i bardziej ogólnie o problemach w branży budowlanej. Jako organizacja walcząca o prawa pracowników na poziomie międzynarodowym, posiadamy kontakty w Serbii, Rumunii, Grecji, Czechach i właściwie WSZĘDZIE, gdzie działa Plaza Centers. We wszystkich tych krajach, zamierzamy ostrzegać pracowników przed potencjalnymi problemami, na które mogą się natknąć.

Nasza walka trwa nadal - bez kompromisów.

ZSP-Warszawa pragnie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w działaniach związanych z tą sprawą. Jesteśmy przekonani, że bez tych działań, pracownicy nie otrzymaliby nic. Choć nie możemy uznać zakończenia kampanii za zwycięstwo pracowników, uważamy je za zwycięstwo zasad solidarności i akcji bezpośredniej.

Związek Syndykalistów Polski - Warszawa