Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Trwa proces upadłościowy spółki Atlantic
Tagged:  •  
Image: 
atlantic-2proces.jpg

W dniu 14 sierpnia w Sądzie Gospodarczym przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie likwidacyjnym spółki Atlantic. Na rozprawie zeznawał prezes Atlantic, Wojciech Morawski, oraz tymczasowy zarządca w postępowaniu upadłościowym. Związek Syndykalistów Polski wspiera pracowników domagających się odzyskania wynagrodzeń.

Jak zeznał Morawski, całkowity dług Atlantica wobec wierzycieli wynosi 57 mln zł. Stwierdził, że problemy z zaspokajaniem należności zaczęły się w połowie maja b.r. Wiadomo jednak skądinąd, że już wcześniej spółka zalegała z płatnościami pracownikom i kontrahentom. Morawski próbował przekonać Sąd, iż spółka może wyjść na prostą i znów przynosić zyski. Tymczasowy zarządca w swoich zeznaniach uznał te plany za zupełnie nierealne.

Na pytanie sądu, czy prezez Atlantica prowadził rozmowy z pracownikami w celu uregulowania należności, przyznał że nie prosił o układ z pracownikami i że nie było żadnego spotkania na ten temat. Według jego szacunków, aktualne zaległości wobec pracowników wynoszą 500 tys. zł, a zaległości wobec ZUS, 840 tys. zł. Jednak w szacunkach nie były ujęte koszty odpraw dla pracowników. Według raportu zarządcy tymczasowego, w spółce Atlantic zatrudnionych jest jeszcze 76 pracowników. Z ustaleń zarządcy wynika również, że Atlantic przenosi swoje wartościowe aktywa, takie jak znak towarowy, platformę ecommerce i domenę atlantic.pl na spółkę VIA Moda, gdzie dłużnik ma 100% udziałów.

Z punktu widzenia pracowników, o wiele lepszą sytuacją jest ogłoszenie upadłości spółki, dzięki czemu pracownicy będą mogli domagać się wypłaty zaległych wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Więcej na ten temat tutaj: https://zsp.net.pl/jak-odzyskac-wynagrodzenie-gdy-pracodawca-jest-w-stani...

Działania związane z przenoszeniem majątku mogą ogromnie utrudnić odzyskiwanie wynagrodzeń w sytuacji gdyby nie doszło do ogłoszenia upadłości. W niekorzystnej sytuacji są też pracownicy VIS Retail, spółki córki Atlantic, która była wykorzystywana na żonglowania umowami na czas określony. W przypadku tej spółki, wniosek o upadłość nie został nawet złożony.

Ogłoszenie wyroku w sprawie nastąpi w dniu 25 sierpnia b.r.