Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Ustalenie stosunku pracy w sądzie
Tagged:  •    •  

Jeśli pracownik faktycznie wykonuje pracę podporządkowaną w sposób, który zgodnie z kodeksem pracy odpowiada warunkom zatrudnienia na umowę o pracę, to pomimo formalnie istniejącej umowy zlecenia należy przyjąć, iż stosunek łączący go z pracodawcą jest stosunkiem pracy.

ZałącznikRozmiar
ustalenie_stosunku_pracy.pdf54.11 KB