Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pliki PDF
Tagged:  •    •  

Jeśli pracownik faktycznie wykonuje pracę podporządkowaną w sposób, który zgodnie z kodeksem pracy odpowiada warunkom zatrudnienia na umowę o pracę, to pomimo formalnie istniejącej umowy zlecenia należy przyjąć, iż stosunek łączący go z pracodawcą jest stosunkiem pracy.

Tagged:  •  
Image: 
dgsmall.png

If you are interested in the tenants movement, check out this short brochure about the Committee for the Defense of Tenants' Rights. It was prepared for a conference abroad and gives a brief look at what we do.

Tagged:
Tagged:  •  

Nowy poradnik o prawach pracowniczych w Holandii.

W Holandii można kontaktować się z organizacją Vrije Bond. W Polsce skontaktuj się z nami! info@zsp.net.pl

Tagged:
Tagged:
Tagged:
Tagged:

Przewodnik napisany przez Solidarity Federation.

Tagged:  •  

Prezentujemy pierwszy numer "Gazety Pracowniczej" wydanej przez Związek Syndykalistów Polski – sekcję Pracowników Służby Zdrowia.

Subskrybuj zawartość