Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

W obronie wolności słowa i praw lokatorów
Image: 
bezpraw.png

W dniu 11 lipca rozpoczął się proces przeciwko Komitetowi Obrony Lokatorów za film umieszczony na stronie organizacji o problemach mieszkańców z administratorką budynku. Czlonkowie ZSP, którzy także działają w Komitecie i nakręcili film, stanęli w obronie wolności słowa oraz prawa do zabierania głosu w konfliktach społecznych.

Przed sądem odbyła się mała pikieta. Na korytarzu sądowym było pełno ludzi, a niektórzy lokatorzy opowiedzieli o swojej historii mediom. Ponieważ nie było miejsca w sali, starsi ludzie siedzieli na podłodze.

Administratorka budynku w Wawrze, która wytoczyła Komitetowi proces, nie była obecna na rozprawie. Obecny był jej prawni. Członkowie Komitetu bronili się sami.

Komitet stwierdził, że zapoznał się z dokumentami związanymi ze sprawą przed opublikowaniem filmu i że członkowie komitetu są przekonani, że film pokazuje prawdziwą sytuację lokatorów. Aktywiści komitetu także podkreślali, że każdy ma prawo wyrazić swoją negatywną opinię, a dziennikarz, w świetle prawa, nie ma obowiązku przedstawiać poglądów wszystkich stron, co sugerował prawnik Powódki. Oświadczenie KOLu i stanowisko w sprawie zarzutów jest opublikowana w internecie na stronie Komitetu.

Pelnomocnik powódki prosił sąd o nakazie usunięcia materiałów że strony na czas trwania procesu, jednak KOL argumentował, że prowadziłoby to do zaspokojenia roszczeń Powódki bez rozpoznania zasadności pozwu. Sąd postanowił, że wszystkie materiały mogą na razie być nadal publikowane w internecie, gdzie w ostatnich dniach cieszą się dużą popularnością.

Rozprawa została odroczona do 31 października.

ZSP zbiera pieniądze na koszty sądowe w tej sprawie. Informacje o koncie pod adresem: info@zsp.net.pl