Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Wspieraj pracowników walczących z wyzyskiem, dyskryminacją i represjami!
Tagged:
Image: 
solidarnosc-zw.jpg

Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy zbiera środki na pomoc prawną dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz na prowadzenie precedensowych procesów sądowych mających ogromne znaczenie dla wszystkich pracowników w Polsce.

Od wielu lat ZSP pomaga pracownikom w odzyskiwaniu należnych im pieniędzy. W wielu przypadkach, nasze akcje bezpośrednie okazywały się skuteczne i zmusiły pracodawców do uregulowania wynoszących nawet wiele tysięcy zł. zaległości za wiele miesięcy pracy. Taką metodę walki preferujemy. Niestety, zdarza się też, że musimy się bronić przed sądem. Czasem konieczne są długie i wyczerpujące procesy – o zapłatę za nadgodziny, ustalenie istnienia stosunku pracy lub procesy karne przeciw nam za prowadzoną przez nas działalność. Czasem, pracowników nie stać na to, by odbyć podróż do miasta, w którym odbywają się rozprawy.

Obecnie trwa kilka procesów. Jeden z naszych członków broni się przed represjami ze strony firmy BRW Sofa, za akcje solidarnościowe, które miały miejsce ponad 2 lata temu.

Niedługo odbędzie się kilka procesów przeciw agencji Manpower, która nie zapłaciła pracownikom zatrudnianym w Amazonie w Sadach wynagrodzenia za okres postojowy. Ponieważ siedziba agencji Manpower jest w Warszawie, pracownicy będą musieli przyjechać do Warszawy, a także brać wolne z pracy, aby być na rozprawach.

Do Sądu Najwyższego zgłosiliśmy też skargę kasacyjną w celu doprowadzenia do tego, by związkowcy zatrudnieni na umowach na czas określony mieli zapewnioną trwałość umowy na cały czas trwania kadencji przedstawiciela związkowego. Jest to konsekwencja trwającej już ponad rok sprawy Magdy, działaczki związkowej zwolnionej z sieci marketów Dino. Każdy kto zna rzeczywistość zatrudnienia w Polsce wie, jak wielką zmianą byłoby objęcie prawdziwą ochroną związkowców pracujących na umowach na czas określony. ZSP zamierza prowadzić sprawę aż do skutku, aż do Trybunału w Strasburgu jeśli będzie taka potrzeba.

Kolejną sprawą, która niebawem trafi do Sądu Apelacyjnego jest trwający od grudnia 2011 r. proces o uznanie istnienia stosunku pracy z międzynarodową korporacją farmaceutyczną Roche, która notorycznie stosowała fikcyjne samozatrudnienie i outsourcing, by pozbawić pracowników należnych im praw wynikających z Kodeksu Pracy. Jest to ważny proces przeciwko śmieciowemu zatrudnianiu, które pozwala pracodawcy na pozbycie się pracowników w dowolnym momencie, pozbawiając ich płatnych urlopów, zwolnień chorobowych i skazując na groszowe emerytury w przyszłości.

Każda złotówka jest dla nas ważna! Jeśli chcesz wspierać naszą działalność, wesprzyj nas datkiem na konto:

Związek Syndykalistów Polski
05 1140 2004 0000 3702 4238 2269
BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź

Solidarność naszą bronią!