Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Wyzysk, Przemoc i Nienawiść w Świecie Alkoholi
Tagged:  •  

W sklepie nocnym Świat Alkoholi 24 na pl. Szembeka w Warszawie doszło do łamania praw pracowniczych i przemocy wobec pracownicy, która starała się bronić swoich praw.

Pracownica miała pracować na bardzo długich zmianach, bez odpowiednich przerw i dodatkowego wynagrodzenia. Po 32-godzinnej zmianie odmówiła wykonania zadań nienależących do jej obowiązków (pomocy przy inwentaryzacji, która była obowiązkiem menadżera). Długie, trwające niekiedy półtorej doby zmiany były już wcześniej w tym sklepie na porządku dziennym. Gdy ktoś się spóźniał lub nie przychodził, pracodawcy wymagali od innych pracowników, aby pozostali w pracy. Pracownica postanowiła odmówić wykonania dodatkowej, nieodpłatnej pracy, za to została zwolniona.

Po zwolnieniu do pracownicy zaczęły przychodzić obsceniczne esemesy zawierające wulgarne wypowiedzi i niedwuznaczne propozycje.

Ponieważ w umowie zlecenie zawarty był okres wypowiedzenia, za który powinna dostać wynagrodzenie, przypomniała, że dostała zwolniona bez zachowania okresu wypowiedzenia i domagała się wypłaty za ten czas. Pracodawcy przez jakiś czas wykręcali się, odsyłając ją między sobą, by ostatecznie umówić się z nią na osobisty zwrot zaległości. Gdy dziewczyna wyszła z mieszkania, by odebrać należność została zaatakowana i pobita przez byłego szefa pałką i przez kolejny tydzień nie mogła stanąć na nogi.

Oprócz oczywistego faktu, że cała historia jest skandaliczna i że szef popełnił przestępstwo, atak mógł być motywowany nienawiścią, ponieważ pracownica jest osobą transpłciową. Być może dlatego także policja nie reagowała na atak. Po raz kolejny policja pokazała, że istnieje przyzwolenie służb mundurowych na ataki na tle dyskryminacyjnym w Warszawie.

Związek Syndykalistów Polski jest zbulwersowany tą historią, zaczynając od historii o wyzysku w sklepie, na sposobie potraktowania sprawy przez „stróżów prawa” kończąc. Zamierzamy przeprowadzić akcje zmierzające do odzyskania należnych pracownicy pieniędzy. Także wyzywamy ludzi do unikania zakupów i podejmowania pracy w tym sklepie. Musimy powiedzieć NIE wyzyskowi i przemocy wobec pracownic, a także NIE dla przemocy wobec ludzi ze względu na ich kolor skóry, orientację seksualną, płeć, itd.