Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Anima Media łamie Prawo Pracy
Tagged:  •    •  

O tych, którzy gromadzą bogactwo poprzez wyzysk, pracę na czarno, niesprawiedliwe kontrakty, o krwiopijcach, którzy zniewalają ludzi.

Pracodawca, Paweł D., Prezes Wydawnictwa i Studia Filmowego Anima Media Sp. z o. o. zatrudnił Panią D.K. w ramach stażu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, a następnie na dwie kolejne umowy o pracę na czas określony. Pracodawca często spóźniał się z wynagrodzeniem, wypłacał je nieregularnie i w ratach. Okazało się też, że oszukiwał swoją pracownicę już od pierwszej umowy na czas określony, nie odprowadzając składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od października 2015 roku zaprzestał wypłacania wynagrodzenia.

Nad Prezesem Wydawnictwa, stoi ktoś wyżej, a nad nim jeszcze ktoś wyżej, który to także ma zwierzchnika, a ów zwierzchnik nad sobą kolejnego zwierzchnika. Przełożony przełożonego przełożonego przełożonego... prezesa Wydawnictwa i Studia Filmowego Anima Media 19 maja br. publicznie wypowiedział następujące słowa potępiając wyzysk ze strony pracodawców:

„Ten, kto gromadzi bogactwo poprzez wyzysk, pracę na czarno, niesprawiedliwe kontrakty, to krwiopijca, który zniewala ludzi.”

Poszkodowana pracownica zwróciła się z prośbą o pomoc do Związku Syndykalistów Polski. Stało się to już po tym, gdy Prezes Paweł D. przestał pojawiać się w lokalu WiSFAM. Krzywd nie naprawił, zadośćuczynienia nie uczynił. Podobnie jak jego wspólnicy i zwierzchnicy, współodpowiedzialni za ów proceder.

23 maja 2016 wezwaliśmy Pracodawcę – spółkę Wydawnictwo i Studio Filmowe Anima Media, Prezesa Pawła D – oraz wspólnika spółki - Diecezję Bielsko-Żywiecką do wywiązania się z zobowiązań i zadośćuczynienia:

WEZWANIE ZWIĄZKU SYNDYKALISTÓW POLSKI DO PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY

Działając w imieniu poszkodowanej, Pani D.K., wzywamy do natychmiastowego uregulowania zaległości finansowych wobec poszkodowanej w terminie do 7 dni (tj. do 30 maja 2016 roku).

POSTULATY

1. Wypłacenie zaległego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z zawartą umową o pracę na czas określony, zawartą w dniu 31.12.2014 r. (na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.) pomiędzy Panią D.K. a spółką:
WYDAWNICTWO I STUDIO FILMOWE ANIMA MEDIA SP. Z O.O.
(KRS: 0000207365, NIP: 5472001127, REGON: 072906581)

Pracodawca zaprzestał wypłacania wynagrodzenia od października 2015 r. Ostatnie wynagrodzenie zostało wypłacone za wrzesień 2015 r.

2. Uregulowanie zaległych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 02.10.2014 r., zgodnie z zawartą umową o pracę na czas określony, zawartą w dniu 02.10.2014 r. (on okres 02.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) oraz zgodnie z zawartą umową o pracę na czas określony, zawartą w dniu 31.12.2014 r. (na okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2016 r.) pomiędzy Panią D.K. a spółką:
WYDAWNICTWO I STUDIO FILMOWE ANIMA MEDIA SP. Z O.O.
(KRS: 0000207365, NIP: 5472001127, REGON: 072906581)

Pracodawca od dnia 02.10.2014 r. nie odprowadzał składek do ZUS, nie informując o tym osoby zatrudnionej.

Niespełnienie powyższych postulatów skutkuje rozpoczęciem kampanii na rzecz poszkodowanej, której celem będzie wyegzekwowanie od Pracodawcy obowiązków wynikających z Prawa Pracy oraz należytego zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonej.

Związek Syndykalistów Polski