Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Co powinni zrobić pracownicy ochrony pracujący na umowie śmieciowej, którym szef nie płaci?
Tagged:  •  

1. Sprawdź, czy nie masz faktycznego stosunku pracy z pracodawcą. Możesz złożyć wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrole i wnioskować do Sądu Pracy o ustalenie stosunku pracy. Patrz artykuł Pracownicy ochrony na umowie zlecenie, Umowa o dzieło nie dla pracownika ochrony i wzór pozwu o ustalenie stosunku pracy.

2. Jeśli wybierzesz tą drogę, musisz zaczekać na pozew o zaległe wynagrodzenie do momentu ustalenia stosunku pracy w sądzie. Możesz pozwać pracodawcę w Sądu Pracy za darmo (jeśli wartość zaległego lub rocznego wynagrodzenia nie przekracza 50 tys. zł). Jeśli pracodawca okaże się „niewypłacalny” jako pracownik masz inne opcje. Jeżeli brak zapłaty wynagrodzenia jest spowodowany ciężką sytuacją ekonomiczną pracodawcy, pracownik może spróbować zaspokoić swoje roszczenia na podstawie ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ustawa ta szczegółowo reguluje, w jakich sytuacjach oraz w jakim trybie i zakresie pracownik może zaspokoić swoje roszczenie z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

3. Jeśli nie będziesz starać się o ustalenie stosunku pracy, wszelkie roszczenia będą rozpatrzone w sądzie cywilnym.

4. Jeśli pracodawca przez długi okres nie płacił, twierdząc, że nie ma pieniędzy, to realny powód aby podejrzewać, że stracił płynność finansową (albo kłamie). Pracownik, jako wierzyciel, ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. (Ustawa z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361). Warto dodać, że niektóre podmioty mają nie tylko prawo, ale także obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powinny to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym dłużnik stał się niewypłacalny. Za niedopełnienie takiego obowiązku grozi odpowiedzialność prawna, zarówno o charakterze cywilnym, jak i karnym. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony do właściwego sądu. Sądem tym jest wydział gospodarczy sądu rejonowego, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

5. Jeśli pracodawca był niewypłacalny i nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości, można składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Kto, będąc członkiem zarządu spółki lub likwidatorem nie zgłasza wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do roku.  (Art. 586. Kodeksu spółek handlowych). Trzeba uzasadnić podejrzenia – np. podać kiedy pracodawca nie płacił, jak długo itd. Jeśli nie płacił wielu osobom, od dłuższego czasu ma zaległości, warto o tym pisać.

6. Zawsze wszystkie akcje są bardziej sensowne i skuteczne jeśli pracownicy nie działają sami. To znaczy, że warto zebrać grupę pracowników, by działali razem, aby mogli uwiarygodnić fakty, być świadkami dla innych pracowników, itd.

Jeśli pracujesz lub pracowałeś w firmie ochroniarskiej, która od dłuższego czasu nie płaci na czas, która zatrudnia na umowy śmieciowe, itd., skontaktuj się z nami. info@zsp.net.pl.

Razem będziemy silniejsi!