Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Prawa pracownicze w agencji OTTO
Tagged:  •  
Image: 
ottowygrac.png

Związek Syndykalistów Polski zajmuje się agencją OTTO Workforce od 2011 r. gdy zaczęliśmy otrzymywać ogromne ilości skarg na działania tej agencji pracy tymczasowej, zwłaszcza ze strony Polaków wysyłanych do pracy w Holandii. Choć wiele problemów udało się rozwiązać, pracownicy nadal zgłaszają się do ZSP ze skargami na agencję.

Na podstawie różnych listów, skarg i wpisów na naszym forum internetowym i na podstawie prywatnych rozmów, ustaliliśmy listę najbardziej typowych problemów i podjęliśmy interwencje polegające na pikietowaniu biur agencji OTTO w Polsce, Holandii i na Słowacji.

Domagaliśmy się wtedy m.in. przestrzegania przez agencję warunków umów z pracownikami, zaprzestania stosowania niezgodnych z prawem i nie przewidzianych regulaminem, arbitralnych kar, zaprzestania zmuszania pracowników do korzystania z hoteli należących do OTTO (o wiele droższych i o gorszym standardzie niż inne hotele w Holandii). Domagaliśmy się również, by firma zapewniła pracownikom bezpłatny transport do pracy, zgodnie z holenderskim prawem i wypłaty ekwiwalentu urlopowego i wynagrodzenia za zwolnienia chorobowe, zgodnie z holenderskim prawem.

Sprawa hoteli robotniczych nie spełniających standardów została zauważona przez holenderskie media, które wyemitowały na ten temat materiał. Dziennikarze odwiedzili hotele robotnicze zarządzane przez OTTO i wyczerpująco opisali tragiczne warunki zakwaterowania, które w nich panują. Pracownicy opisali, jak są zmuszani do płacenia 300 euro miesięcznie za małe pokoje, gdzie niekiedy stłoczonych jest nawet 6 osób. Próby wyprowadzenia się do innego miejsca zakwaterowania kończyły się często wypowiedzeniem umowy przez firmę. Według OTTO, firma w ogóle nie zarabia na hotelach. Media przedstawiły też system kar i potrąceń z pensji, który oficjalnie - według zapewnień prezesa OTTO, Franka van Goola - w ogóle wówczas nie istniał.

W efekcie działań Związku Syndykalistów Polski udało się uzyskać dla szeregu pracowników wypłatę zaległych wynagrodzeń i anulowanie bezpodstawnych kar.

Dzięki intensywnej kampanii ZSP we współpracy z organizacjami m.in Priama akcja z Słowacji oraz de Vrije Bond w Holandii, udało się wygrać też sprawę pracowników OTTO pracujących we wrocławskim zakładzie WAGO ELWAG, którym wypłacono pomniejszone wynagrodzenie podając przy tym rozmaite powody, które zmieniały się przy każdym kontakcie pracownic z ludźmi pracującymi w biurze OTTO. Dzięki naszej akcji, agencja została zmuszona do podjęcia działań ze swojej strony. Wypłacili pracownikom resztę wynagrodzenia wg stawki godzinowej zapisanej w umowie.

W najbliższym czasie ma nastąpić spotkanie przedstawicieli ZSP-Wrocław z dyrekcją agencji OTTO. Przedmiotem rozmów będą wciąż zgłaszane do nas problemy, takie jak dużo mniejsza ilość godzin roboczych niż zapowiadana, czego efektem są dużo niższe wynagrodzenia niż obiecywane. Pracownicy dopiero po przyjeździe na miejsce pracy dowiadują się, że będą pracować w mniejszym wymiarze godzinowym. Nadal problemem są złe warunki mieszkaniowe – niezgodne z holenderskim prawem, mieszkania są zatłoczone, zbyt ciasne, słabo ogrzewane, w dodatku osoby zarządzające nakładają niesprawiedliwe kary za rzekome naruszenia regulaminu. Nie uległy też poprawie długie dojazdy do pracy – pracownicy tracą wiele godzin na dojazd do miejsc pracy, w dodatku transport odbywa się często w złych warunkach, z długimi okresami oczekiwania.

Zależnie od efektu rozmów, ZSP będzie podejmować kolejne działania zmierzające do rozwiązania problemów pracowników.