Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Sprawy WiSF Anima Media i Diecezji ciąg dalszy
Tagged:  •    •  

Milczenie jest złotem. A czym jest kłamstwo? Nic nie warte deklaracje Kanclerza Adama Bieńka w imieniu Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W trakcie spotkania Związku Syndykalistów Polski i Kanclerza Adama Bieńka, które miało miejsce 03.06.2016 r. w budynku Kurii Bielsko-Żywieckiej z ust Kanclerza Adama Bieńka padły deklaracje dotyczące zaległego wynagrodzenia i składek ZUS dla jednej z pracownic spółki Anima Media, której wspólnikiem jest Diecezja Bielsko-Żywiecka.

Poszkodowana pracownica jeszcze przed zgłoszeniem się do ZSP, wielokrotnie informowała wspólnika-Diecezję o łamaniu prawa pracy przez swojego pracodawcę. Mimo to, pisma te zostały bez odpowiedzi.

Pierwsze odpowiedzi od wspólnika-Diecezji padły dopiero na niezapowiadanym spotkaniu ZSP, z Kanclerzem Kurii. Do tego momentu konsekwentnie ignorowano poszkodowaną pracownicę.
Deklaracje jakie padły z ust Adama Bieńka, okazały się niewiele warte. Pismo, które dotarło z kilkudniowym opóźnieniem, nie tylko nie zawierało propozycji uregulowania zaległości względem oszukanej pracownicy, to też mimo ustaleń nie zostało wysłane do niej.

Fragment rozmowy przedstawicieli ZSP z Kanclerzem Adamem Bieńkiem (strona wspólnika-pracodawcy), w trakcie których deklarowano chęć zakończenia sporu:

ZSP: Czyli jeszcze raz. Podsumowując. Prawnik przekaże nam informacje jaka jest propozycja państwa strony na uregulowanie sporu między Panią D.K. a firmą Anima Media? Tak?
Kanclerz Adam Bieniek: Tak. Ja nie myślę, że będą to szczegóły…

ZSP: Będzie to propozycja rozwiązania sporu?
Kanclerz Adam Bieniek: Której się chcemy trzymać.

ZSP: To teraz ustalmy termin. Do kiedy państwo to prześlą.
Kanclerz Adam Bieniek: Ja myślę, że to będzie do piątku.

ZSP: W piątek jest 10 czerwca.
Kanclerz Adam Bieniek: Proszę mi podać dane teleadresowe…
(kanclerzowi pisemnie podano dane kontaktowe)

ZSP: Równocześnie prosiłbym, by tego samego maila skierować do Pani D.K., mamy takie zasady… a do nas maila Państwo dostali.

Korespondencja jaką otrzymaliśmy:

Poniedziałek, 13 czerwca 2016 r.

Do Związku Syndykalistów Polski

Zostałem upoważniony przez Biskupa Bielsko-Żywieckiego Adama Pindla do przekazania panu następujących informacji:

1. Diecezja Bielsko-Żywiecka jest jedynym wspólnikiem Spółki ANIMA MEDIA.
2. W dniu 5 maja br. Kuria otrzymała pismo Prezesa ANIMA MEDIA ks. Pawła Danka o rezygnacji ze stanowiska. Na skutek tej nieoczekiwanej rezygnacji Spółka pozostała bez Zarządu.
3. Kuria niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rezygnacji ks. Pawła Danka rozpoczęła działania mające na celu znalezienie jego następcy ale znalezienie następcy ks. Pawła Danka nie jest łatwe i wymaga czasu.
4. Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku odbędzie się Zgromadzenie Wspólników które zdecyduje o dalszych losach Spółki oraz o powołaniu następcy ks. Pawła Danka.
5. Najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 r. Spółka ANIMA MEDIA będzie miała swojego reprezentanta. Osoby będące wierzycielami Spółki ANIMA MEDIA zostaną niezwłocznie poinformowane o imieniu i nazwisko tego reprezentanta oraz o sposobie kontaktowania się z nim.
6. Spółka Wydawnictwo i Studio Filmowe ANIMA MEDIA Sp. z o. o. jest odrębną osobą prawną od Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Oznacza to, że Diecezja nie odpowiada za żadne zobowiązania w/w Spółki. Nie ma więc obowiązku spłacania jakiegokolwiek jej zadłużenia. Diecezja jest jedynie właścicielem udziałów w tej Spółce (wspólnikiem). Zasady te wynikają z art. 151 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), który brzmi następująco:
Art. 151. [Definicja spółki z o.o.]
§ 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.
§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Z poważaniem:
radca prawny Jędrzej Klatka
Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy
ul. Dąbrowskiego 22/105
40-032 Katowice