Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Praca tymczasowa
Image: 
ottowawa.jpg

27 kwietnia doszło do wizyty ZSP w biurze OTTO Workforce w Warszawie. Aktywiści chcieli przypomnieć firmie o sytuacji Macieja, który czeka na wypłatę wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu chorobowym. W biurze spotkaliśmy Giudo Vreulsa, dyrektora OTTO dla Europy Centralnej. Wręczyliśmy mu czerwoną kartkę z opisem sprawy oraz żądania wydrukowane na drugiej stronie. Vrelus obiecał, że pracownik dostanie wypłatę za chorobowe i że OTTO wyśle przelew w dniu 3 maja.

Zobaczymy, czy firma dotrzyma obietnicy. Jeśli nie, szykujemy kolejne wizyty.

Image: 
ottozspoko.jpg

Słowacki portal internetowy BBonline.sk umieścił relację z akcji protestacyjnej przeciw agencji pracy tymczasowej OTTO w Banskiej Bystricy. Protestujący przekazali zarządowi firmy „czerwoną kartkę” za złe zachowanie. Akcja spełniła swoje zadanie o tyle, o ile potencjalni pracownicy agencji OTTO na Słowacji dostali wyraźne ostrzeżenie, by uważać na brak poszanowania praw pracowników przez agencję.

Prezes Otto Workforce z Holandii, Frank van Gool, na tyle przejął się sprawą, że udzielił wywiadu portalowi, który opublikował informację. Skorzystał przy tym ze starej śpiewki, powtarzanej zawsze, gdy firma zostanie przyłapana na kolejnym oszustwie: "przy takiej liczbie zatrudnionych przez nas osób, zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony". Zasłonił się też korzystnymi wynikami ankiet przeprowadzanych z pracownikami. Stwierdził, również: "zapewne, niektórzy z naszych pracowników popełniają błędy. Zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, ale bez krzyczenia i oskarżania".

Image: 
wyz.jpg

Kampania na rzecz poprawy traktowania pracowników agencji pracy tymczasowej OTTO Workforce trwa nadal. Jeden z pracowników, M., pracował na terenie Belgii przy przeładunku towarów. Podczas pracy doznał uszczerbku na zdrowiu, który objawiał się silnymi bólami kręgosłupa i okolicy podbrzusza. Pod koniec marca b.r. M. przebywał na urlopie w Polsce uzgodnionym z managerem oddziału i z centralą w Venray w Holandii. Już w Polsce, lekarz placówki medycznej współpracującej z OTTO wydał zwolnienie lekarskie z opisem dolegliwości. Zwolnienie lekarskie zostało przesłane do biura Otto w Warszawie. Jednak pracownicy biura poinformowali pracownika, że nie należy mu się wynagrodzenie za zwolnienie chorobowe, gdyż nie jest już pracownikiem OTTO. Do dnia dzisiejszego, nie otrzymał on należnego mu wynagrodzenia.

Wyślij protest w tej sprawie!

M. jest uprawniony do otrzymywania 91% wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego. W jego przypadku wynosi to około 1000 euro na rękę miesięcznie. Firma jest zobowiązana pomóc mu rozwiązać problemy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i znaleźć mu pracę zastępczą, która nie wymaga noszenia ciężarów.

20 kwietnia Priama Akcia zorganizowała protest przeciw praktykom agencji pracy OTTO Workforce. Grupa aktywistów protestowała przed biurem OTTO w słowackiej Banská Bystrica aby wyrazić soldidarność z oszukanymi pracownikami. Akcja odbyła się w ramach Dni przeciw granicom w solidarności z pracownikami imigrantami, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników (IWA-AIT).

Priama Akcia poinformowała dziennikarzy z TA3 i Radio Regina, którzy byli na proteście o przyczynach akcji. Powieszony został baner przed biurem agencji.

Kierownik biura nie chciała przyjąć czerwonych kartek z żądaniami wobec firmy, więc aktywiści zostawili je w biurze i powiedzieli, że będą informować szefa firmy, Franka van Gool, o proteście. (Czerwone kartki są aluzją do systemu kar, które stosuje OTTO, potrącając pozaregulaminowo grzywny od pracowników za drobne przewinienia. Tym sposobem, firma dodatkowo zarabia na pracownikach tymczasowych.)

Kierownik także powiedziała kamerzyście, że nie wolno filmować akcji i powiedziała, że oświadczenie można otrzymać jedynie od szefów z Holandii w jęz. holenderskim. Aktywiści zrobili zdjęcie protestu, choć kierownik domagała się, by fotografia została skasowana (choć na nim tylko sami aktywiści). Kiedy odmowili, zadzwoniła na policję i powiedziała: "jesteśmy pod atakiem akcji bezpośredniej". (Priama akcja znaczy "akcja bezpośrednia".) Priama akcja poinformawała, że to nie ostatni raz, kiedy będą się widzieć.

Akcje trwają nadal. Prosimy czytelników, by wsparli kampanię. Związek Syndykalistów Polski także prosi o kontakt oszukanych pracowników OTTO pod adresem: ottoslaveforce@gmail.com

Image: 
otto_po_odovzdana_karta.png

8 kwietnia aktywiści ze słowackiej grupy Priama akcja wpadli do biura agencji pracy tymczasowej OTTO Workforce w Presovie. Rozdali pracownikom biura czerwone kartki, które mają zostać przekazane ich pracodawcy. Firma OTTO rozdaje swoim pracownikom czerwone i żółte kartki, gdy chce nielegalnie i arbitralnie potrącić pieniądze z ich pensji.

Priama akcja także poinformowała pracowników, że OTTO zapłaciło pracownikom część załegłej pensji, chociaż na początku agencja twierdziła, że nieprawidłowe potrącenia nie miały miejsca.

Priama akcja zamierza kontynuować kampanię przeciw nieuczciwym praktykom tej agencji, dopóki coś nie zmieni się na korzyść pracowników.

www.priamaakcia.sk

W związku z kampanią przeciw agencji pracy tymczasowej OTTO Workforce, prowadzoną przez Związek Syndykalistów Polski w porozumieniu z Priama Akcia i Vrije Bond, zgłaszają się pracownicy pokrzywdzeni przez tę agencję. Najnowszy przypadek, to 40-letni mężczyzna z Koszalina, który doznał w pracy uszczerbku na zdrowiu i nie może już wykonywać pracy. Otto odmówiło wypłaty świadczenia chorobowego, do czego jest zobowiązane na podstawie umowy i holenderskiego prawa, twierdząc, że pracownik nie jest już pracownikiem Otto!

Problemy ze zdrowiem zaczęły się podczas forsownej pracy przy przenoszeniu ciężarów w belgijskiej fabryce, do której został oddelegowany. Pracownik nabawił się przepukliny i uszkodzenia kręgosłupa. Problem został zdiagnozowany, gdy przebywał na krótkim urlopie w Polsce. Gdy poinformował o sytuacji biuro w Warszawie, nie mógł się doprosić jasnej odpowiedzi w sprawie świadczeń chorobowych, które powinien otrzymywać. Raz pracownicy agencji Otto twierdzili, że pieniądze zostaną niebawem przelane, a raz twierdzili, że pracownik samowolnie opuścił miejsce pracy i nie jest już związany umową - więc nie otrzyma pieniędzy.

Pracownik jest w tej chwili pozbawiony środków do życia. Nie ma też pieniędzy na leczenie, a jego stan zdrowia się pogarsza. Związek Syndykalistów Polski będzie się domagać wypłaty świadczeń chorobowych, oraz zwrotu kar nielegalnie potrąconych z wynagrodzenia (co jest typową sytuacją, która dotyka wszystkich pracowników OTTO).

Image: 
fau-olympia.jpg

W ramach kampanii przeciw złym warunkom pracy w agencji pracy tymczasowej OTTO, związkowcy z anarchosyndykalistycznego związku FAU protestowali pod biurem agencji Olympia we Frankfurcie. Olympia, to też agencja pracy tymczasowej, która została wykupiona przez OTTO w ramach planów ekspansji na rynek Niemiecki i otwarcia tamtejszego rynku pracy na pracowników m.in. z Polski.

Image: 
slaveforce.jpg

Niektórzy pracownicy OTTO dostali pięniądze, która firma nie zapłaciła. Jednak problemy pozostają. OTTO nadal dokonuje potrąceń z pensji, warunki mieszkaniowe nadal nie uległy poprawie. Wyślij email do OTTO przez formularz internetowy. Wy możecie także pisać bespośrednio do prezesa firmy:

To: Frank van Gool
fvangool@ottoworkforce.eu

Wzór (możecie dodać coś do tekstu):
OTTO WORKFORCE! STOP FINING AND HARASSING WORKERS! PAY WHAT YOU OWE!
STOP THE EXPLOITATION OF FOREIGN WORKERS AND STOP IGNORING THEIR COMPLAINTS!

Image: 
box_bild.jpg

Zaraz po katastrofie w Japonii, miejscowi anarchiści zaczęli organizować pomoc. Obecnie, kilka grup anarchistycznych oraz związkowcy ze związku Freeterów (pracowników tymczasowych), Wolnego Związku Pracowników, Patrolu Kamagasaki, Nojiren, oraz z Wolnego Związku Pracowników Mitama, utworzyli brygady pomocy. Niemiecki związek FAU zorganizował zbiórkę pięniadzy. W Polsce możecie przekazać darwowiznę na lokalne konto w PLN. (Informacje poniżej.)

Związkowcy z FAU chcą przede wszystkim pomóc ubogim pracownikom tymczasowym i marginalizowanym. Zwracają uwagę na fakt, że ci ludzie często nie mogą dotrzeć do innych miast, ponieważ nie mają pieniędzy na transport i noclegi, podczas gdy ceny żywności rosną.

Image: 
razem.jpg

Dziś miało dojść do spotkania prezesa polskiego oddziału OTTO z działaczami ZSP w polskiej siedzibie agencji pracy tymczasowej OTTO we Wrocławiu. Jednak wczoraj prezes firmy postanowił spotkać się znowu z aktywistami z Vrije Bond i byłym pracownikiem OTTO w Hollandii. Zapłacił zaległe pięniadze 3 pracownikom i obiecał zrobić coś, by poprawić sytuację w firmie. Wcześniej, OTTO wypłaciło już zaległe wynagrodzenie czwartemu pracownikowi.

Przypomnijmy, że w poniedziałek przedstawiciele holenderskiej federacji Vrije Bond wraz z działaczami ZSP zostali zatrzymani przez policję w drodze do siedziby OTTO w Venray, w Holandii. Po kilku godzinach, kiedy ludzie zostali wypuszczeni z aresztu, postanowiliśmy wrócić do Venray i domagać się spotkania z prezesem. Doszło do spotkania, jednak dyrektor zaprzeczał, że istnieją problemy w firmie, takie jak system karnych potrąceń z pensji.

Cieszymy się, że pracownicy, którzy postanowili walczyć, zamiast godzić się na swoją sytuację, otrzymali należne im pieniądze. Jednak problemy wszystkich pracowników agencji nie zostały rozwiązane. W przyszłym tygodniu, dojdzie do kolejnych spotkań ZSP z OTTO. Są także zaplanowane spotkania informacyjne dla pracowników w miastach gdzie zatrudniani są pracownicy agencji.

Subskrybuj zawartość