Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

MSP
Tagged:
Image: 
faukampft.jpg

Związek branżowy budownictwo i technika, zrzeszony w FAU Berlin, walczy o wynagrodzenia dla dwóch byłych pracowników firmy Messeshop. Na przełomie lutego i marca 2012 r. dwóch pracowników imigrantów z Hiszpanii pracowało przy budowie stoisk na targach w Eimersleben (koło Magdeburga) oraz na targach „Fruit Logistica” i „ITB” w Berlinie. Pracowali na zasadzie fikcyjnego samozatrudnienia, bez upezpieczenia. Do tej pory nie otrzymali wynagrodzenia.

Na stronie change.org uruchomiono automat do wysyłania listów protestacyjnych do nieuczciwego pracodawcy

Według oficjalnych statystyk, około 173 tys. obywateli z krajów należących do UE sprowadziło się do Berlina w poszukiwaniu pracy. Najliczniejszą grupą są Hiszpanie, Grecy i Włosi. Z powodu braku znajomości miejscowych przepisów, padają oni często ofiarą wyzysku. Niedawno, sekcja branży budownictwo i technika FAU wydało broszurę o prawach pracowników w Niemczech, która ma na celu walkę z tym problemem.

Tagged:
Image: 
casa1.jpg

Po dwóch miesiącach akcji strajkowej, w której CNT walczyło z pracodawcą - Casa de les Monges w Sabadell, związkowcy uzyskali realizację swoich postulatów. Pracownicy tego ośrodka dla osób chorych i starszych zastrajkowali kiedy obniżono im pensje. Domagali się anulowania obniżki oraz lepszych warunków pracy, w szczególności lepszych warunków BHP.

W końcu, syndykaliści wywalczyli swoje żądania. Pod koniec listopada podpisano porozumienie. Pracodawca będzie także zobowiązany do prowadzenia regularnych spotkań z pracownikami. Pracownicy cieszą się, że mogą zostać na swoich miejscach pracy z nie obniżonymi pensjami, oraz że warunki pracy będą musiały ulec poprawie.

Tagged:
Image: 
rubchen.jpg

Prawie pół roku trwa już konflikt pracowniczy pomiędzy niemiecką organizacją anarcho-syndykalistyczną FAU, a gospodarstwem ekologicznym „Teltower Rübchen”. Sprawa dotyczy nie wypłacania właściwego wynagrodzenia pracownikom zatrudnianym na okres przyuczenia, wbrew obowiązującym w Niemczech przepisom, oraz nie przestrzegania przez pracodawcę zasad BHP.

W związku z tym, że pracodawca nie był skłonny uznać postulatów pracownicy zrzeszonej w FAU, organizacja przystąpiła do kampanii nacisku, m.in. do pikietowania stanowisk handlowych gospodarstwa, oraz nacisku na odbiorców produktów ekologicznych (restauracje, hotele, itp.). W dniu 28 listopada FAU pikietowało na targowisku na Karl-August-Platz w dzielnicy Charlottenburg w Berlinie.

Wielu z odbiorców warzyw ekologicznych zależy na tym, by ich marka była kojarzona z etycznym postępowaniem i wystosowało protest do „Teltower Rübchen”. Do ciekawostek można zaliczyć to, że szef gospodarstwa, Axel Szilleweit, jest członkiem Partii Zielonych, która w swoich postulatach programowych ma również stosowanie minimalnej pensji (pensja wypłacana przez Axela jest niższa, niż by wynikało z programu jego partii).

Tagged:  •    •    •  
Image: 
strajk-bron.JPG

Słowaccy nauczyciele zastrajkowali w zeszłym tygodniu, domagając się 10% podwyżek pensji. Uważamy, że ich żądania są jak najbardziej usprawiedliwione. Nasza praca jako nauczycieli jest niesłychanie ważna i odpowiedzialna, ale nasze wynagrodzenie często nie wystarcza na godne życie. Nic więc dziwnego, że słowaccy nauczyciele postanowili strajkować aż do otrzymania podwyżek i w pełni popieramy ich postulaty.

Ich postawa jest jak najbardziej godna pochwały, a podjęte przez nich działania mające na celu walkę o lepsze warunki pracy są jak najbardziej na miejscu, gdyż inaczej nie da się walczyć o istotne zmiany.

Tagged:
Image: 
strajkslowac.jpg

Aktualizacja 4 grudnia: W akcji protestacyjnej uczestniczyło około 2 tys. - 3 tys. osób, w tym strajkujących pracowników, uczniów i osób wspierających. Niektóre szkoły zgodziły się kontynuować strajk, a niektóre wycofały się w obawie przed utratą zarobków. Ogólnie przyjęto formułę "strajku sztafetowego", co oznacza, że każdego dnia przynajmniej jedna szkoła nie będzie działać. Pracownicy już informują o próbach zastraszania ze strony władz. Uczniowie aktywnie uczestniczą w proteście.

Jednocześnie brakuje informacji o stanie negocjacji pomiędzy rządem a oficjalnym związkiem, który nie potwierdził, że będzie popierać postulat 10% podwyżki, co jest żądaniem pracowników. Rząd proponuje podwyżki pod warunkiem zwolnienia 5 tys. tysięcy nauczycieli.

Siedemnaście szkół, które uczestniczy w strajku, utworzyło sieć wymiany informacji i koordynuje swoje działania.

Tagged:
Image: 
logo_nove.png

Poniżej przedstawiamy wywiad z członkinią słowackiej sekcji IWA, Priama Akcia, na temat strajku w edukacji, przeprowadzony we wrześniu b.r. przez członkinię związku pracowników edukacji ZSP. Wywiad dotyczył jednodniowego strajku pracowników edukacji. Wywiad miał na celu poznanie doświadczeń naszych słowackich kolegów w nagłaśnianiu strajków i akcji bezpośrednich pracowników edukacji.

Na początek kilka pytań na temat strajku pracowników edukacji. Jakie są ich podstawowe żądania?

Początkowo, mieli trzy główne żądania i wszystkie były związane z finansami. Żądali, by środki wydawane z budżetu na edukację w latach 2013-2015 miały procentowo taki stosunek do PKB jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, żądaniem było, by wszyscy pracownicy sektora edukacyjnego otrzymali wyższe realne wynagrodzenia, a zwłaszcza wykwalifikowani pracownicy edukacji (psychologowie szkolni, logopedzi, itp...) w wysokości od 1,2 do 2 razy średniej w budżetówce.

Co sądzisz na temat tych postulatów? Z jakimi innymi problemami borykają się pracownicy edukacji?

Żądania dotyczą w zasadzie jednego – zwiększenia nakładów finansowych na pracowników tego sektora. Uważam, że te żądania mogłyby być bardziej dokładne. Tylko pierwsze żądanie zawiera jakieś ramy czasowe i jest złagodzone przez określenie „porównywalne”. Nie wiadomo jednak co to słowo miałoby oznaczać. Trzecie żądanie brzmi OK, ale nie podano, do kiedy ma zostać zrealizowane. Ponadto, pracownicy branży edukacyjnej, którzy nie są pracownikami edukacyjnymi zostali zignorowani. Drugie żądanie, to tylko hasło.

Tagged:
Image: 
modenapl.jpg

W dniach 23-25 listopada w Modenie we Włoszech miało miejsce Plenum MSP. W spotkaniu wzięli udział delegaci z Europy i Ameryki Południowej. W dniu 24 listopada także odbyła się demonstracja, koncert i uroczystość z okazji stulecia włoskiej sekcji, USI-AIT, która została założona 100 lat wcześniej w tej samej Modenie.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim spraw organizacyjnych ale także planowano mobilizacje na następny rok. Także omówiono kilka ważnych spraw, które mają być postanowione na Zjeździe w 2013 roku. Spotkanie poszło bardzo sprawne i załatwiono wiele spraw.

Obecnie trwają pracę nad nowym źródłem informacyjnym dla MSP, które poszerzy informacje dostępne na starej stronie internetowej. Dotychczas, informacje w MSP ukazały się w językach oficjalnych federacji, ale teraz także są teksty m.in. w jęz. polskim. Zobacz: www.iwa-ait.org

Tagged:
Image: 
jcrop_usi1003.jpg

24 listopada odbyła się demonstracja z okazji 100-lecia włoskiego anarchosyndykalistycznego związku USI-AIT w Modenie. Wcześniej odbyły się także konferencje, koncerty i inne wydarzenia związane z rocznicą powstania tej organizacji. USI powstała w 1912 w Modenie i z tego powodu demonstracja odbyła się właśnie tam.

Uczestnicy manifestacji zebrali się na placu Pierwszego Maja i przeszli ulicami do głównego rynku gdzie odbyły się przemówienia. Członkowie USI mówili o obecnej sytuacji w kraju, o masowych problemach pracowniczych, problemy z rosnącym faszyzmem oraz neoliberalnymi atakami na warunki pracy. Ponieważ w trakcie weekendu także odbyło się Plenum Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (AIT), były także przemówienia aktywistów z całego świata, w tym specjalne przemówienia do polskich pracowników gastronomii, którzy pracują na rynku i w jego okolicach okolicy.

Po przemówieniach, demonstracja poszła dalej. Śpiewano rewolucyjne pieśni, nie tylko w języku włoskim ale także francuskim, hiszpańskim... Po demonstracji odbyła się ogromna wegańska fiesta i koncert.

Członkowie USI mówili o tym, jak cały czas rośnie ich organizacja i duch walki we Włoszech.

Tagged:
Image: 
usifounding.jpg

23-25 listopada 2012 roku odbędzie się we Włoszech 100-lecie anarchosyndykalistycznego związku USI-AIT. Poniżej opublikujemy krótką historię tej organizacji.

Unione Sindacale Italiana (USI) jest włoską sekcją MSP (AIT, to inicjały MSP używane w krajach, w których mówi się po hiszpańsku, włosku, portugalsku i francusku). USI powstało w 1912 r. i szybko stało się ważną siłą w wielu walkach pracowniczych. Było też ważną częścią ruchu antyfaszystowskiego. W 1919 r., Mussolini założył Czarne Koszule, a ruch faszystów liczył 200 tys. członków, których Mussolini poprowadził na Rzym w 1922 r. USI była jedną z głównych sił walczących z faszyzmem. Przykładowo w Parmie, 350 członków USI wraz z miejscową ludnością, uniemożliwiło siłom 20 tys. faszystów przejęcie kontroli nad miastem. Nic więc dziwnego, że Mussolini szybko zdelegalizował USI.

Pomimo, iż organizacja została zmuszona zejść do podziemia, była w stanie zorganizować ważne strajki w tamtym czasie, takie jak strajk górników w Valdarno i na wyspie Elba, gdzie doszło do słynnego strajku kamieniarzy w Carrara. Jednak pod koniec lat 20’tych, wielu aktywistów USI znajdowało się w więzieniach lub zostało zmuszonych do emigracji. Niektórzy emigrowali do Ameryki Łacińskiej, gdzie kontynuowali swoją działalność, ale wielu przeniosło się do Hiszpanii, gdzie trwały wówczas intensywne walki pracownicze i gdzie również doszło do walki z faszyzmem i spotkały ich represje.

USI nigdy nie zaprzestało działalności. Po wojnie, USI było aktywną grupą propagandową, starając się znów zacząć działalność jako związek. Udało się
to na przełomie lat 70’tych i 80’tych. W 1983 r. odbył się zjazd w pełni reaktywowanego związku.

Tagged:
Image: 
czaswalczyc14n.jpg

Od początku kryzysu, CNT broniło strajku generalnego, jako najlepszej broni klasy pracującej przeciwko atakom ze strony banków i szefów.

Odrzucamy proces negocjacyjny w którym związki zawodowe wezwały rząd do spowolnienia reform prawa pracy po strajku generalnym z 29 marca. W ten sam sposób odrzuciliśmy tzw. „szczyt społeczny”, który wzywał do usunięcia najbardziej rażących nadużyć rządu PP, jednak zachowując podstawy systemu politycznego, który doprowadził do sytuacji, w której się znajdujemy. Odrzucamy też sposób, w jaki próbuje się opóźnić i zepchnąć na niewłaściwy tor reakcje społeczeństwa, za pomocą bezużytecznych propozycji, takich jak wniosek o referendum.

Trudna sytuacja społeczna w której się znajdujemy wymaga mocnej odpowiedzi. Odpowiedzi, która nie poprzestanie na jednorazowym działaniu, ale będzie długoterminowa. Musimy być gotowi zerwać więzy z politycznym i ekonomicznym systemem, który stanowi źródło problemu.

Subskrybuj zawartość