Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

MSP
Tagged:  •  
Image: 
solie2.jpg

W piątek, pod Ambasadą Francji, Związek Syndykalistów Polski sekcja Warszawa zorganizował pikietę solidarnościową z 3 związkowcami z hiszpańskiego CNT, którzy zostali zatrzymani przed Szczytem G20 we Francji. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, ci ludzie padli ofiarą policyjnej paranoi i zostali skazani na 4 miesięcy aresztu za „zbrodnię” posiadania rękawic roboczych i czekana alpinistycznego w samochodzie. Nie pomogły wyjaśnienia, że zatrzymani należą do stowarzyszenia alpinistycznego.

ZSP przekazało personelowi ambasady list domagający się natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych. Ponadto wysłano faksy, a pod samą ambasadą rozdano ulotki interesantom udającym się do ambasady. Wytłumaczono również powód protestu żandarmerii francuskiej, która wyszła przed ambasadę po usłyszeniu przemówienia wygłoszonego przez megafon.

Tagged:

Lokalna grupa Solidarity Federation z południowego Londynu wystąpiła w obronie byłej pracownicy pubu, która nie otrzymała wynagrodzenia. Umowa pracownicy została wypowiedziana, gdy odmówiła dalszej pracy, pomimo braku otrzymania wynagrodzenia za 6 przepracowanych tygodni (ponad 700 funtów). Prośby i maile wysyłane do pracodawcy na nic się zdały. Dlatego pracownica postanowiła zwrócić się do Solidarity Federation.

Rozpoczęła się kampania wysyłania emaili z protestami, zapowiadającymi pikietę pod pubem. Przyniosło to spodziewany skutek: pracodawca przestraszył się konsekwencji i wypłacił należne wynagrodzenie.

Tagged:  •  
Image: 
soli3nice.jpg

25 listopada o godz. 12 odbędzie się pikieta solidarnościowa pod ambasadą Francji w Warszawie.

W dniu 1 listopada, Xabier, Adrián y Miguel, trzech członków związku CNT, zostało zatrzymanych przez policję o godz. 7 rano, przed demonstracją przeciw szczytowi G20 we Francji, który odbył się w listopadzie w Cannes. Obecnie są w więzieniu w Nicei i trwa międzynarodowa kampania solidarności.

Domagamy się ich zwolnienia!

Tagged:  •  
Image: 
jcrop_2011-10-27_19.57.57.jpg

W zeszły czwartek, w Warszawie odbyło się spotkanie z działaczami Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (International Workers' Association - Asociación Internacional de los Trabajadores). Obecni byli przedstawiciele organizacji zrzeszonych w IWA-AIT, m.in. aktywiści z SolFedu (Wielka Brytania), AIT-SP (Portugalia), COB (Brazylia), FAU (Niemcy), Priama Akcia (Słowacja), KRAS (Rosja), CNT-AIT (Francja) oraz CNT (Hiszpania). Aktywiści opowiedzieli o specyfice sytuacji pracowników w każdym z krajów, oraz o prowadzonej przez siebie walce. Większość organizacji zrzeszonych w międzynarodowym stowarzyszeniu stawia na pomoc pracownikom tymczasowym, którzy są grupą pracowników, którzy pozostają poza kręgiem zainteresowania oficjalnych związków zawodowych. Zdecentralizowana i międzynarodowa struktura IWA-AIT świetnie się nadaje do organizowania kampanii solidarnościowych dla takich pracowników.

Działacze stowarzyszenia opowiadali również o swojej walce z hierarchicznymi związkami zawodowymi głównego nurtu, które próbują kontrolować pracowników i zmuszać ich do godzenia się na niekorzystne warunki narzucone przez pracodawców. MSP działa poza radami pracowniczymi i innymi instytucjami kolaboracji klasowej z pracodawcami, zawsze wybierając metody akcji bezpośredniej i wspierając samoorganizację pracowników niezależną od partii politycznych i powiązanych z nimi tzw. "żółtych" związków.

Tagged:  •  
Image: 
iwabl.jpg

Przyjdź i dowiedz się więcej o sytuacji ekonomicznej i społecznej w różnych krajach świata, oraz o walce przeciw kapitałowi prowadzonej przez organizacje zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników. W spotkaniu wezmą udział aktywiści z SolFedu (Wielka Brytania), AIT-SP (Portugalia), COB (Brazylia), FAU (Niemcy), Priama Akcia (Słowacja), KRAS (Rosja) oraz CNT (Hiszpania).

Spotkanie odbędzie się z tłumaczeniem na jęz. polski.

Czwartek 27 października o godz. 19:00. ul. 11 Listopada 22

Tagged:  •    •    •  
Image: 
14paz.png
Tagged:  •  
Image: 
mejordefensa.jpg

Wyjdź na ulice, by odeprzeć atak na prawa pracownicze. Zmierzaj w kierunku strajku generalnego!

Atak wymierzony w prawa pracownicze nasila się na całym świecie. W całej Europie Zachodniej wprowadzane są ustawy niekorzystne dla pracowników, zmniejszane są pensje i ludziom pracy narzucane są kolejne cięcia socjalne. Dla elit, jest to kolejny sposób, by przejąć kontrolę nad jeszcze większą częścią zasobów, zwiększyć zyski i akumulować jeszcze więcej bogactwa. W czasie, gdy społeczeństwo musi wysłuchiwać kazań na temat konieczności zaciskania pasa, pracodawcy i biurokraci wypychają sobie kabzę coraz większą ilością naszych pieniędzy.

Atak o podobnej skali musi spotkać się ze zdecydowanym oporem klasy pracującej.

Pracownicy nie mogą jednak zaufać związkom zawodowym głównego nurtu, gdyż te skompromitowały się współpracą z pracodawcami i z państwem i czerpią często finansowe korzyści z tej współpracy. Tylko prawdziwie radykalne związki, bezpośrednio kontrolowane przez swoich członków, w których nie ma etatów związkowych i dotacji państwowych, mogą stanowić realną siłę w walce.

Tagged:  •  

W związku z tym, iż członkowie Czarno-Czerwonej Koordynacji opublikowali w jęz. polskim niezgodne z prawdą informacje o tym, że USI-AIT była obecna na spotkaniu Koordynacji, oraz że pełni rolę sekretariatu Koordynacji, Sekretariat MSP (IWA-AIT) stwierdza, co następuje:
USI-AIT NIE PEŁNI roli Sekretariatu Czarno-Czerwonej Koordynacji i żadna z sekcji MSP (IWA-AIT) nie wchodzi w skład Koordynacji.
Oslo, 15 września 2011
Sekretariat MSP

Przeciwko nieuprawnionemu używaniu inicjałów USI-AIT

Protesty do Czarno-Czerwonej Koordynacji wysłało MSP oraz sekcje organizacji, m.in. hiszpańska CNT-AIT, FAU, SolFed, słowackiej Priama Akcia, oraz ZSP, KRAS, NSF.

Tagged:
Image: 
jcrop_Ryanair_Dont_Care_4.jpg

Brytyjskie Solidarity Federation z Liverpoolu przyłączyło się do kampanii Ryanair Don’t Care, zapoczątkowanej przez pracownika linii lotniczych RyanAir, Johna Foleya, który ujawnił sposób traktowania tymczasowych przez firmę. Według Johna, firmy stosuje politykę polegającą na zachęcaniu pracowników do udziału w "szkoleniach" za które trzeba zapłacić 3 tys. euro. Większość kandydatów nigdy nie jest potem zatrudniana. Ci, którzy pracują dla firmy, są zatrudnieni na umowach śmieciowych za bardzo niskie stawki. O innych pomysłach kierownictwa firmy pisaliśmy też tu.

Tagged:  •    •    •  
Image: 
visteon_pick_wawa.png

ZSP zorganizowało wczoraj akcje solidarnościowe z hiszpańskimi pracownikami Visteon Cadiz Electronica walczącymi z zamknięciem zakładu w Kadyksie. Akcje były częścią Międzynarodowego Dnia Solidarności przeciw Ford-Visteon ogłoszonego przez hiszpańskie CNT i Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników.

Ulotka

Visteon jest jedną z wielu spółek zależnych od Forda, które zostały stworzone, by zwiększać zyski firmy przez zlecanie pracy na zewnątrz, transferować środki poza firmę i dokonywać licznych kombinacji mających na celu unikanie płacenia podatków i spełnianie zobowiązań wobec pracowników. 450 pracowników Visteon w Kadyksie w Hiszpanii ma zostać zwolnionych, gdyż firma chce zarobić na likwidacji fabryki. Sekcja CNT działająca w zakładzie postanowiła podjąć walkę, w odróżnieniu od pozostałych związków działających w zakładzie.

Subskrybuj zawartość