Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

MSP
Tagged:
Image: 
cnteusk.png

W dniu 26 września odbył się strajk generalny w kraju Basków i w Nawarrze. Strajk był zorganizowany przez różne związki oprócz największych, CCOO i UGT. W strajku wzięły udział tysiące ludzi. W niektórych miastach, nie pracowano w ogóle.

W różnych momentach policja użyła siły przeciw demonstrantom. W Bilbao, przed sklepem El Corte Ingles, strzelano do demonstrantów gumowymi kulami. W sumie kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych.

Z powodu strajku, odwołano 90% pokazów podczas międzynarodowego festiwalu filmowego w San Sebastian i zamknięto sklepy w całej okolicy.

Od samego rana, CNT protestowało w różnych miastach regionu. W Donostii (San Sebastian), członkowie związku wzięli udział w akcjach informacyjnych o strajku. Miały miejsce konfrontacje z policją. Później, anarchosyndykaliści dołączyli do głównych demonstracji, razem z innymi związkami. Wieczorem CNT zorganizowało swoje własne demonstracje w Donostii, Bilbao, Gasteiz oraz Irunei.

Tagged:
Image: 
soli280.png

15 września miał miejsce międzynarodowy dzień solidarności z kierowcami Dominos Pizza zrzeszonymi w związku GTWA (część Federacji Anarchosyndykalistycznej, ASF-IWA). Dzień można uznać za udany ponieważ akcje odbyły się w ok. 50 miastach w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Norwegia, Brazylia i Australia.

W Polsce Dominos ma swoje restauracje tylko w Warszawie, więc oczywiście tam też miała miejsce akcja. Aktywiści ze Związku Syndykalistów Polski powiesili bannery nad restauracją na al. Jerozolimskich, co przyciągnęło uwagę wielu przechodniów. Rozdano ulotki o walce pracowników zrzeszonych w GTWA, którzy walczą o przywrócenie swoich dawnych stawek godzinowych, które zostały obniżone o 19%. Ulotki wspominały również o sytuacji pracowników gastronomii w Polsce.

Tagged:
Image: 
usisanraf.png

Nawet około tysiąca pracowników służby zdrowia wzięło udział w strajku w dniu 22 czerwca w Mediolanie i innych miastach regionu. W strajku uczestniczyło też setki pracowników szpitala San Raffaele. USI-AIT, wraz z innymi związkami działającymi w służbie zdrowia, domagało się utrzymania poziomu wydatków na służbę zdrowia, oraz by rząd szukał oszczędności gdzie indziej - np. przez cięcia w wojsku i opodatkowanie najbogatszych.

Bezpośrednimi żądaniami strajkujących było natychmiastowe wycofanie się rządu z reformy prawa pracy i świadczeń emerytalnych, zaniechanie planów podwyższenia wieku emerytalnego i zamrożenia poziomu pensji. Pracownicy domagali się też wzrostu wynagrodzeń proporcjonalnie do wzrostu wydajności pracy, oraz bezpośredniego zatrudniania pracowników przez placówki służby zdrowia, a nie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Poruszany był również temat bezpłatnej edukacji szkolnej i uniwersyteckiej oraz ustaw antystrajkowych. Podczas strajku świadczone były nadal niezbędne usługi dla pacjentów.

Tagged:

Ponownie w miastach Wielkiej Brytanii rozpoczęły się wzmożone akcje przeciwko wprowadzanemu przez pracodawców sieci branżowych sytemowi Workfare.

Kampania zapoczątkowana przez Solidarity Federation uderza głównie w wielkie sieci branżowe, które zarabiając krocie (często głównie dzięki zwolnieniom z podatku) pragną korzystać z darmowej siły roboczej.

Tagged:

Związek zawodowy CNT - Gijon solidaryzuje się ze strajkującymi pracownikami przemysłu wydobywczego i transportu. Górnicy sprzeciwiają się cięciom w finansowaniu kopalń co sprawia, że wydobycie jest nieopłacalne i sprowadza na nich bezrobocie i nędzę.

Kierowcy natomiast sprzeciwiają się zamrażaniu ich wypłat na okres 4 lat oraz ograniczeniu części ich praw pracowniczych. Wszystko pod pretekstem wprowadzenia jednolitych przepisów w całej Hiszpanii i chronienia gospodarki przed kryzysem. Obecnie strajkuje 12 000 osób. Jest to strajk bezterminowy.

CNT wzywa do solidaryzowania się z robotnikami walczącymi przeciwko kapitałowi i władzy. Działają oni wbrew biurokracji związkowej.

Tagged:
Image: 
pizzajardin.png

Związek CNT działający w federacji madryckiej (SOV Madrid) odniósł zwycięstwo w swoim sporze z pracodawcą Pizza Jardin. W grudniu zeszłego roku, członkowie SOV Madrid utworzyli komisję w restauracji należącej do Pizza Jardin. Od początku intensywnie rozwijali działalność związkową, przedstawiając żądania, pisząc skargi do inspekcji pracy, itp... Działali na rzecz poprawienia fatalnych warunków zatrudnienia, które nazwali XIX-wiecznymi (choć przypominają jak najbardziej XXI-wieczne): brak możliwości zwolnień chorobowych, obowiązek odrabiania wakacji pracując po godzinach, itp.

Tagged:

Spór między pracownikiem a Bally Wulff w Berlinie, który rozpoczął się we wrześniu 2011 r., zakończył się w marcu ugodą. Po zakończeniu procesu przeciwko sekcji budowy i techniki FAU Berlin, która firma już straciła, producent zdecydował się dojść do porozumienia. Szczegóły będą wkrótce. Sekcja pozytywnie ocenia to porozumienie na rzecz obrony interesów swoich członków.

https://zsp.net.pl/dzien-akcji-fau-przeciw-bally-wulff-w-8-miastach-0

Tagged:
Image: 
kras1905sm.png

W dniu 31 marca, w ramach globalnego dnia protestu przeciwko anty-społecznej polityce i cięciom oszczędnościowym, zorganizowanego na wezwanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (MSP) odbyła się w Moskwie rosyjskiej sekcji MSP - KRAS. Wzięło w niej udział łącznie około 40 osób - przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych (KRAS-MAT, Autonomiczna Akcja, Koalicja 19 stycznia, związek zawodowy "Nauczyciel", i inne grupy społeczne). Wiec odbył się na placu Krasnopresnenskaya przy pomniku bohaterów rewolucji 1905-1907 r. Dziesiątki ludzi słuchało mówców. Rozdano gazetę KRAS "Akcja bezpośrednia". W publicznej Telewizji SOTV.RF pokazano relację z akcji.

Tagged:
Image: 
29m.png

CNT odrzuca jakiekolwiek negocjacje w odniesieniu do praw, które już zostały wywalczone i sprzeciwia się reformie pracy.

Konfederacyjny Komitet CNT postanowił wezwać do 24-godzinnego strajku generalnego dnia 29 marca, rozszerzając apel ogłoszony w Galicji i Kraju Basków (co zostanie oficjalnie ogłoszone w najbliższych dniach).

CNT odrzuca jakiekolwiek negocjacje dotyczące praw zdobytych przez klasę pracującą w ciągu stulecia walki, dlatego wzywa do strajku, którego głównym celem jest osiągnięcie natychmiastowego wycofania reformy pracy przyjętej przez parlament. Uważamy, że ta reforma jest frontalnym atakiem na prawa klasy pracującej i warunki życia pracowników i stanowi kontynuację działań podjętych przez poprzedni rząd, takich jak reforma pracy z 2010 r., która zmniejszyła nakłady na usługi publiczne oraz emerytury.

Tagged:
Image: 
workfare.png

W sobotę 3 marca w Wielkiej Brytanii odbyły się akcje przeciwko programowi tzw. "workfare", czyli zmuszania bezrobotnych do bezpłatnej pracy, pod groźbą odebrania zasiłków. O tej niebezpiecznej koncepcji pisaliśmy już tutaj. W ramach kampanii przeciw workfare, grupa Solidarity Federation zorganizowała pikiety pod supermarketami Tesco, znanym ze zmuszania bezrobotnych do pracy w godzinach nocnych. Pikieta miała miejsce pod trzema marketami należącymi do Tesco w Brighton.

Inne organizacje uczestniczyły w protestach przeciw workfare w ponad 30 miastach w Wielkiej Brytanii. Solidarity Federation wzywa do ponownych protestów przeciw workfare w dniu 31 marca, w ramach międzynarodowych dni akcji ogłoszonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników.

Za: http://solfed.org.uk/?q=brighton%2Fanti-workfare-action-in-brighton

Subskrybuj zawartość