Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

MSP
Tagged:  •  
Image: 
solid2.jpg

24 czerwca po masowych protestach w Brazylii policja dokonała wielu aresztowań. W mieście Araxa gdzie działa aktywny anarchosyndykalistyczna grupa COB-AIT aresztowano 11 działaczy.

Jeden z nich nadal przebywa w areszcie, dwóch zostało oskarżonych i czekają ich procesy sądowe. Zarzuca się im bandytyzm i czyny kryminalne.

Aresztowania odbyły się również w innych miastach. Jest to ze strony brazylijskiego rządu próba kryminalizowania ruchów społecznych oraz rozbijania protestów drogą aresztowań.

Solidaryzujemy się z naszymi towarzyszami w Araxa!

Tagged:

Władze w Moskwie zabroniły akcji protestacyjnej pod ambasadą Turcji, która była planowana przez anarchosyndykalistów i anarchofeministki. Akcja miała odbyć się 24 czerwca i miała być skierowana przeciwko masowym represjom przeciwko demonstrantom w Turcji.

Według słów urzędników, akcja mogła "stanowić wtrącanie się w wewnętrzne sprawy innego państwa". Trudno jednak dać wiarę takim uzasadnieniom, skoro w ostatnich dniach i tygodniach władze zezwoliły na szereg innych protestów pod turecką ambasadą. Rosyjska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników wyraziła silny sprzeciw wobec arbitralności władz Moskwy, które okazały się sprzymierzeńcami autorytarnego reżimu Erdogana.

Tagged:  •  
Image: 
jcrop_berlinsoli18.jpg

18 czerwca, w ramach Międzynarodowych Dni Akcji przeciwko zwolnieniom i w obronie praw bezrobotnych, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników, odbyła się pikieta solidarnościowa pod Instytutem Polskim w Berlinie. Celem pikiety, było informowanie przechodniów o warunkach płacowych i socjalnych panujących w Polsce, m.in. szokująco niskich zasiłkach dla bezrobotnych, przy bardzo podobnych kosztach utrzymania. Poinformowano o drastycznej polityce społecznej prowadzonej przez polskie władze, m.in. osiedlom kontenerowym oraz niedawnej likwidacji 8-godzinnego dnia pracy.

Aktywiści Wolnego Związku Pracowników (FAU) oraz Związku Syndykalistów Polski wdawali się w rozmowy z przechodniami, przekonując do międzynarodowej solidarności pracowników, do ponadnarodowej współpracy na rzecz poprawy warunków pracy wszystkich pracowników, zamiast wyniszczającej konkurencji i wyścigu na dno, pomiędzy różnymi grupami pracowników, pochodzących z różnych krajów. Pikietę zorganizowała nowa sekcja FAU, skupiająca bezrobotnych i pracowników o niepewnym zatrudnieniu. We współpracy z tą grupą opracowywany jest poradnik dotyczący praw osób bezrobotnych w Niemczech na użytek polskich imigrantów.

Image: 
prek.jpg

W sobotę odbędzie się akcja informacyjna o prekaryjnych warunkach pracy pod Zachętą o godz. 15:30. Podczas akcji, będziemy zwracać uwagę na konflikt w niemieckiej fundacji im. Heinricha-Bölla, gdzie związkowcy z FAU domagają się zatrudnienia bezpośrednio przez fundację zamiast umów śmieciowych przez firmy zewnętrzne.

Fundacja Heinricha Bölla jest fundacją blisko związaną z partią Bündnis 90/Die Grünen i według własnych deklaracji zajmuje się ogólnie pojętą sprawiedliwością. Jednak mało sprawiedliwe są prekaryjne warunki pracy, na których są zatrudnieni nasi koledzy i koleżanki w Fundacji. Od lat Fundacja Heinricha Bölla zatrudnia pracowników nie bezpośrednio, ale przez zewnętrzne firmy, przez co zarabiają oni mniej niż by wynikało z minimalnych poziomów pensji ustalonych w porozumieniach zbiorowych. Wielu z nich nie zarabia nawet minimalnej stawki 8,50 euro za godzinę, która stanowi przecież jeden z postulatów aktualnej kampanii wyborczej Zielonych!

Stosując taką politykę zatrudnienia, Fundacja Heinricha Bölla przyczynia się do poszerzenia sektora pracy prekaryjnej. Oprócz niskich płac, zatrudnienie przez firmy zewnętrzne powoduje bardzo „elastyczne” warunki pracy: brak uprawnienia do określonej liczby godzin pracy, zmuszanie do pracy w bardzo wczesnych lub bardzo późnych godzinach, lub w weekend, bez dodatkowego wynagrodzenia. FAU Berlin podjęła działania w tej sprawie na prośbę wielu pracowników Fundacji.

Tagged:  •  
Image: 
fiatasi.jpg

Anarchosyndykalistyczna Inicjatywa (ASI) wsparła niedawną akcję niezadowolonych serbskich pracowników FIATa, którzy porysowali 31 nowych samochodów za pomocą śrubokrętów. Aktywiści Inicjatywy wiedzą, że sabotaż był aktem sprzeciwu wobec fabryki i znakiem rosnącego niezadowolenia z wyzysku, który cierpią ze strony pracodawcy.

ASI wyraziła pełne wsparcie dla pracowników fabryki zaangażowanych w akcje bezpośrednie oraz wypowiedziała się przeciw nagonce medialnej i policyjnej przeciw sabotażystom. Serbska prasa pisze także o incydencie sabotażu fabryce Fiata w Polsce przed dwoma laty.

ASI prosi o publikowanie informacji o sabotażu w Polsce oraz także o słowa wsparcia od polskich pracowników. Jednak przypominamy, że władze i szefowie nadal szukają sprawców, więc polecamy pracownikom Fiata korzystanie z kont nie powiązanych z konkretnym nazwiskiem i korzystanie z kafejek internetowych (bez kamer!).

(ZSP zapewnia anonimowość wszystkim, których do nas piszą, ale posługując się pocztą gmail lub podobnymi, łatwo możesz paść ofiarą inwigilacji władz, zwłaszcza jeśli piszesz z domu lub korzystasz z prawdziwych danych osobowych!)

http://www.telegraf.rs/vesti/736337-kragujevac-anarhisti-oblepili-grad-p...

Tagged:  •  
Image: 
stsi.jpg

Pracownicy Capgemini w Hiszpanii postanowili strajkować od 23 maja jeśli firma nie zrezygnuje z planów zwolnienia 370 pracowników. Niestety, główne związki działające w firmie, CCOO oraz UGT, odwołały strajk bez zgody pracowników, kilka godzin przed otwartym zgromadzeniem pracowników. Nie wiadomo, co będzie dalej, ale wielu pracowników nadal chce podjąć działania.

Nasi koledzy ze związku CNT-AIT w Capgemini zapowiadają kontynuację ich akcji. Proszą także o wsparcie w formie wysyłania protestów do firmy Capgemini.

Możesz wysłać protest do firmy za pomocą formularza elektronicznego.

DO HISZPAŃSKIEJ FILIALI

http://www.priamaakcia.sk/index.php?action=soliMail&soliMail_id=40

DO FRANCUSKIEJ SIEDZIBY

http://www.priamaakcia.sk/index.php?action=soliMail&soliMail_id=42

Solidarność naszą bronią!

Tagged:
Image: 
barclaysworkfare.jpg

Godziwy zasiłek dla bezrobotnych, pozwalający zaspokoić podstawowe potrzeby bytowe, to w Polsce nadal abstrakcyjne marzenie – zwłaszcza dla całej rzeszy pracowników, którzy utracili pracę na „śmieciowej umowie”. Jednak nawet w krajach Zachodu, kojarzonych często z korzystnymi dla pracowników warunkami socjalnymi, zasiłki dla bezrobotnych są wciąż ograniczane i obwarowywane nowymi obostrzeniami. Przykładem tej tendencji jest wprowadzony w Wielkiej Brytanii przepis, zmuszający bezrobotnych
otrzymujących zasiłek do wykonywania darmowej pracy. Odmowa pracy za darmo kończy się odebraniem zasiłku.

Pod pozorem pobudzania gospodarki, rząd dał w prezencie pracodawcom darmowych
pracowników. Efekt mógł być tylko jeden. No bo po co pracodawcy mają zatrudniać
kogoś za pieniądze, jak można zmusić do pracy bezrobotnych? Przestali więc zatrudniać pracowników i korzystają z pracy bezrobotnych. Nieopłacani pracownicy
podkopują pozycję pracowników, którzy są aktualnie zatrudnieni w tych samych
firmach. Sprawdziły się przewidywania sceptyków, że plan „Workfare” przyniesie
jedynie wzrost bezrobocia i dalszy spadek wysokości pensji.

Tagged:  •  
Image: 
jcrop_capgemini.jpg

Sekcja pracowników telekomunikacji i informatyki związku CNT z Madrytu kontynuuje walkę przeciw firmie Capgemini, która realizuję politykę redukcji zatrudnienia. Firma w tym roku zamierza zwolnić 370 pracowników, choć już w zeszłym roku przeprowadzono redukcję 250 etatów. W grudniu 2012 r. firma chwilowo wycofała się z planów pod wpływem strajku. W dniu 17 maja został zwołany wiec przed siedzibą firmy w Madrycie.

Capgemini jest ważną firm na rynku usług informatycznych i zatrudnia globalnie około 120 tys. pracowników. W Hiszpanii zatrudnia 4 tys., w Polsce ponad 5000 pracowników, którzy zatrudnieni są w biurach w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Opolu. W 2011 r. firma osiągnęła zysk w wysokości 404 milionów euro. Filie firmy działają również we Francji, Niemczech, Węgrzech i Słowacji.

Tagged:
Image: 
usisanita.jpg

O strajku pracowników szpitala San Raffaele zrzeszonych w związkach USI-AIT oraz USB pisaliśmy już tutaj . Mamy przyjemność informować, że dwa dni później, o godz. 7:00, podpisano porozumienie. Szpital zrezygnował ze zwolnienia 244 pracowników, a 66 pracowników, którzy dostali już wypowiedzenie, nie zostanie zwolnionych. Ich wypowiedzenia zostaną anulowane.

Niestety, nadal będzie obowiązywać 9% obniżenie pensji - szpital nie zmienił decyzji w tej sprawie. Dlatego, nasi koledzy z USI-AIT nie są do końca zadowoleni, chociaż zmiana decyzji o zwolnieniach jest dużym zwycięstwem dla pracowników szpitala, którzy walczyli, a nie poddali się jak pracownicy związków głównego nurtu.

Porozumienie nadal musi zostać ratyfikowane na generalnym zgromadzeniu pracowników szpitala w dniu jutrzejszym.

Tagged:
Image: 
sraf8.jpg

W dniu 8 maja odbył się 24-godzinny strajk pracowników różnych szpitali w regionie Lombardii we Włoszech. Strajk był początkowo zorganizowany przez pracowników szpitala San Raffaele w Mediolanie zrzeszonych w związkach USI-AIT oraz USB. Jednak do strajku dołączyły inne związki z innych szpitali, które solidaryzowały się z pracownikami San Raffaele wiedząc, że taki sam los może ich spotkać, jeśli nie będą walczyć razem. Pracownicy ze związków CUB i COBAS dołączyli do strajku.

Pracownicy San Raffale walczą przeciw zwolnieniem w szpitalu. Dyrekcja planuje zwolnić 244 pracowników. Miesiąc temu, wyglądało na to, że doszło do porozumienia w tej sprawie, jednak szpitał zaczął zwalniać - 66 osób już straciło pracę. Strajkujący pracownicy próbowali wejść do budynku władz lokalnych, ale napotkali tam duże siły policyjne.

Niedawno udowodniono istnienie korupcji w finansach szpitala San Raffaele i jedna osoba została skazana. Pracownicy San Raffale postrzegają zwolnienia jako atak na publiczną służbę zdrowia.

http://www.youtube.com/watch?v=-vKTdGr447I

Subskrybuj zawartość