Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Dino
Tagged:  •  

Na jesieni 2013 r., pracownice marketu Dino w Wielkopolsce założyły komisję zakładową "Solidarności". Jedną z nich była Magda. Teoretycznie była chroniona przez prawo, jednak nie przedłużono jej umowy. Magda walczyła wcześniej o wprowadzenie wózków widłowych w sytuacji gdy ręczne dźwiganie ciężarów narażało pracownice na utratę zdrowia, oraz o ograniczenie zbyt licznych nadgodzin, zwłaszcza w święta.

Wielkopolski region Solidarności prowadził z pracodawcą negocjacje za plecami Magdy i zgodził się na to, by nie walczyć o jej przywrócenie do pracy. Próbowano także nakłonić Magdę do przyjęcia pieniędzy w zamian za powstrzymanie się od protestu przeciwko łamaniu prawa przez Dino.

Opisaliśmy te nieetyczne działania regionu w artykule "Jak biurokrata związkowy próbuje ukrócić protest w sprawie Dino".

Związek Syndykalistów Polski piętnuje tego typu zachowania, jako nie licujące z misją związku zawodowego i nazywa związki działające w interesie pracodawców, a nie pracowników "żółtymi związkami zawodowymi".

Magda postanowiła jednak pozostać wierna swoim zasadom i kontynuowała kampanię w swojej obronie wraz ze Związkiem Syndykalistów Polski.

W dniu 3 kwietnia, związek NSZZ "Solidarność" podjął kolejne kroki przeciw Magdzie. W tajnym głosowaniu "Solidarność" postanowiła pozbawić Magdę członkostwa w związku, tym samym powodując że jej sytuacja w procesie przeciw Dino o przywrócenie do pracy staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Tak więc nie dość, że Solidarność nie dostarczyła pomocy prawnej ani finansowej (to musiał zapewnić Związek Syndykalistów Polski - pomoc finansowa została również dostarczona przez inne związki), to stara się "ukarać" Magdę za fakt, że otrzymała pomoc od innego związku i że inny związek przeprowadził zbiórkę by miała środki do życia.

Wisienką na torcie jest zarzut "szkalowania" Solidarności za to, że nie broni praw pracowników i swoich członków, co "Solidarność" swoim zachowaniem w pełni udowodniła.

Zobacz treść uchwały "Solidarności".

Tagged:  •  
Image: 
dinowro20.jpg

On March 30, another picket took place at Dino supermarket in Wrocław. This time the action was at Barlickiego Street. Leaflets were distributed and customers and local residents were informed about the situation at Dino, the violation of workers' rights, repressioning of workers for union activity, only because they decided to remind the market of their right.

ZSP has already organized pickets at supermarkets in Ostrow Wielkopolski, Pabianice, Łask, Ornontowice, Skarbimierz, Wrocław and Kutno. The pickets and other actions against Dino will continue until the workers are reinstated and conditions improve.

Tagged:  •  
Image: 
dinowro.png

W niedzielę we Wrocławiu odbyła się kolejna pikieta pod marketem Dino. Tym razem akcja miała miejsce przy ul. Barlickiego na Ołbinie. Rozdawano ulotki, informowano przez megafon klientów i okolicznych mieszkańców o sytuacji w sieci Dino, łamaniu praw pracowniczych, represjonowaniu pracownic za działalność związkową, tylko dlatego, że postanowiły się o te prawa upomnieć.

Pikiety ZSP pod marketami Dino odbyły się już w Ostrowie Wielkopolskim, Pabianicach, Łasku, Ornontowicach, Skarbimierzu, Wrocławiu i Kutnie. Pikiety i inne działania przeciwko Dino będą kontynuowane aż do skutku.

Tagged:  •  

Apelujemy do osób, które wpłacały do kasy pieniądze z tytułu braku oryginału potwierdzenia płatności kartą płatnicza przez klienta! Otrzymaliśmy w tej sprawie meila od jednej z byłych pracownic marketu Dino. Publikujemy go w celu przyblizenia procederu, który występował do września 2013 r. Prosimy o zgłaszanie się osób, które wcześniej napotkały podobne sytuacje.

"Byłam pracownikiem marketu i wykonywałam pracę jako kasjer-sprzedawca. Kiedyś zdarzyło mi się iż zagubiłam potwierdzenie płatności kartą przez klienta i musiałam taką samą kwotę wpłacić do kasy sklepu. Nie pamiętam dokładnych dat kiedy nastąpiło niezatrzymanie przeze mnie oryginału karty płatniczej, ponieważ w okresie gdy pracowałam nie zostałam poinformowana przez kierownictwo, że powinnam wypełnić jakiś wniosek i zapisać datę w kalendarzu kiedy to nastąpiło.

Ponadto wpłacając pieniądze za brak oryginału karty płatniczej nie otrzymałam żadnego pokwitowania KP i o ile mi wiadomo żadnych druków KP nie wypisywano, a fakt ten nie został nawet ujęty w raportach. Mi jako kasjerce kazano wpłacić brakujące pieniądze za oryginał karty i ja wpłacałam je, ponieważ byłam podwładną i dostawałam polecenie i bałam się utraty pracy. Co robiono z tym dalej ja nie wiem bo nie leżało to w moich kompetencjach aby sprawdzać swoich przełożonych.

Tagged:  •  
Image: 
dino_ostrow.jpg

On March 22, the ZSP union organized four pickets at Dino Supermarkets to protest various violations on the part of the employer and demand reinstatement of a fired unionist and other workers. The protest came just days after the first results of a labour inspection were sent to the union confirming a large number of violations of workers' rights by the supermarket.

ZSP has been in conflict with the supermarket since the beginning of the year when it began its union busting activity by firing people for various reasons, including for liking the union Facebook. A total of 12 workers were fired under dubious circumstances. This is when we got to know about numerous problems at the supermarket such as unpaid overtime, forced work on holidays, various violation of working time norms, health and safety risks, etc. etc. Over the past two months we have been organizing and protesting the chain. A number of court cases are also pending.

Tagged:  •  
Image: 
dinonastrone.JPG

Związek Syndykalistów Polski zorganizował w sobotę cztery pikiety pod marketami Dino w Ostrowie Wielkopolskim. Udział wzięli nasi działacze i sympatycy z Wrocławia, Warszawy, Barcina i Bełchatowa. Pod każdym ze sklepów klienci byli informowani o niezgodnych z prawe praktykach sieci Dino, które zostały ostatnio potwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy po zażaleniach złożonych przez ZSP. Domagaliśmy się przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową pracownic, wykorzystywania zgodnie z przepisami wózków widłowych, które stoją nieużywane z braku szkoleń dla pracowników, oraz przestrzegania zasad BHP.

Pikiety ZSP pod marketami Dino odbyły się już w Pabianicach, Łasku, Ornontowicach, Skarbmierzu, Wrocławiu i Kutnie. Kampania rozpoczęła się po nieprzedłużeniu umowy o pracę pracownicy marketu Dino w Barcinie po tym, jak współzałożyła ona w markecie związek zawodowy. Ponieważ nie otrzymała oczekiwanej pomocy od tego związku, zwróciła się o pomoc do ZSP i przyłączyła się do nas. Kampanię będziemy kontynuować do czasu spełnienia naszych postulatów, tzn. m.in. przywrócenia do pracy zwolnionych pracownic i przestrzegania zasad BHP.

Tagged:  •  
Image: 
dinochair.jpg

Związek Syndykalistów Polski has been in a labour conflict with Dino supermarkets for the last couple of months. The conflict started with the firing of workers who had formed a union and were trying to improve working conditions and eliminate health and safety risks. Since then, workers and former workers of Dino have been organizing with ZSP, demanding the reinstatement of fired workers, compensation for unpaid overtime work, the correction of all violations of the Labour Code and the elimination of all health and safety risks.

At the request of ZSP, the State Labour Inspectorate conducted an inspection of Dino supermarkets. We felt that this step was necessary to help evidence our claims against the firm. ZSP has been informing workers and organizing to make the company pay the overtime due.

Tagged:  •  
Image: 
dinochair.jpg

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła na wniosek Związku Syndykalistów Polski kontrolę w sieci marketów Dino. Przedstawiamy pierwsze efekty kontroli. Inspekcja stwierdziła liczne naruszenia przepisów o czasie pracy np:

 • zatrudnianie pracownika powyżej przeciętnie 5-dniowego tygodnia czasu pracy
 • pracodawca nie wykazywał w ewidencji czasu pracy faktycznych godzin pracy pracowników
 • pracodawca nie zapeniał pracownikom innego dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy
 • pracodawca nie zawsze zapewniał pracownikom w dobie pracowniczej minimum 11 godzin odpoczynku dobowego
 • pracodawca nie zawsze zapewniał pracownikom w tygodniu pracy odpoczynek tygodniowy
 • pracodawca nie zawsze wykazywał w ewidencji czasu pracy faktyczne godziny czasu pracy pracowników
 • pracownik o zmianie harmonogramu czasu pracy dowiadywał się z dnia na dzień lub z jednodniowym wyprzedzeniem co jest niezgodne z zasadami kodeksu pracy
 • pracodawca nie zawsze zapewniał pracownikom 15 -minutową przerwę wliczaną do czasu pracy
 • pracodawca zatrudniał pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej ,pomimo iż nie posiadali zgody lekarza przeprowadzającego badania lekarskie lub lekarza sprawującego opiekę na świadczenie pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych
 • pracodawca nie wypłacał, ani tez nie oddawał w dniach wolnych pracownikom dodatku do wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe i nocne

Ponadto, stwierdzono także szereg naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących m.in.:

 • nieprawidłowości przeprowadzania badań lekarskich
 • bezpieczeństwa pracy
 • szkoleń okresowych pracowników

Związek Syndykalistów Polski prosi pracowników o przesyłanie nam informacji o naruszeniach w sieci Dino. Jak dotąd, otrzymaliśmy sygnały od pracowników magazynu centralnego oraz sieci sklepów mięsnych powiązanych z siecią, gdzie także łamane są prawa pracownicze oraz zasady BHP.

Kontakt do ZSP: info@zsp.net.pl

Tagged:  •  

Realia pracy w supermarkecie Dino słowami pracownic:

"Poniżej nagranie rejestrujące pracę pracowników Dino wykonane w dniu 19 lutego 2013 roku o godzinie 6.30. Wózki widłowe elektryczne pojawiły się w marketach w lipcu 2013 roku a wcześniej praca zimą wyglądała tak...

Rozpoczęcie pracy godzina 6.15 odśnieżaniem terenu wokół marketu i przyjęcie towaru. Kiedy kierowca nie mógł podjechać na parking, który znajdował się na górce ponieważ był oblodzony to musiałyśmy wciągać towar z ulicy jak widać na nagraniu..."


Tagged:  •  
Image: 
magdadino.jpg

We are appealing for financial support for Magda, who is in a difficult situation because of her uncompromising struggle.

In the fall of 2013, the workers of some Dino supermarkets in Wielkopolska region formed a union, to fight for better working conditions. One of them was Magda. The supermarket got rid of her by not prolonging her contract. Magda had fought to get fork lifts since the workers were manually dragging too heavy weights, which could cause serious injury and to cut down on overtime hours, especially during holidays.
The regional bosses of structure to which the union belonged negotiated with the bosses behind her back and agreed not to fight for her reinstatement. They also tried to get her to take some money, in exchange for not protesting against the violation of workers' rights at Dino. But Magda decided to stick to her principles, join ZSP and keep fighting.

Subskrybuj zawartość