Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:
Image: 
frontex3.jpg

STOP DEPORTACJOM! Wykłady w ramach DNI ANTY-FRONTEX, WARSZAWA
Data: Sobota, 21 maja 2011 r. Miejsce: Plan B, al. Wyzwolenia 18

13:00 - 15:00 Opis prawnych trudności, jakie napotykają obcokrajowcy pracujący w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Prekaryzacja i marginalizacja i ich wpływ na zdolność do walki o swoje prawa i samoorganizacji. Sytuacja pracowników tymczasowych z zagranicy i nielegalnych pracowników-imigrantów. Przykłady organizowania się pracowników i kampanii prowadzonych wspólnie z pracownikami-imigrantami. (Związek Syndykalistów Polski)

15:15 -16:15 Libia: Frontex wobec upadku reżimu Kaddafiego. Unia Europejska podpisała z Libią Kaddafiego szereg porozumień, które uczyniły z Libii część europejskiego systemu "uzewnętrznienia" granic. Obozy internowania na terenie Libii służyły do powstrzymywania imigracji z Afryki Subsaharyjskiej do Europy. Teraz, w wyniku wojny domowej w Libii, skomplikowany system zwalczania imigracji legł w gruzach. Co będzie dalej? Prezentacja historii współpracy na linii Kaddafi-Unia Europejska i próba odgadnięcia dalszego rozwoju sytuacji. (Związek Syndykalistów Polski)

Takze:
12:00 - 13:00 Zarządzanie imigrantami, wybiórcza integracja, "nielegalni" w służbie europejskiego Kapitału (Radykalna Akcja Solidarna)

16:30-17:30 Twierdza Europa a rewolucje w świecie arabskim (Radykalna Akcja Solidarna)

Tagged:
Image: 
niemagran.jpg

Polityka skierowana przeciw imigrantom zyskuje w Europie na popularności. Pojawiają się coraz częstsze głosy, by zawiesić układ z Schengen i deportować imigrantów. Dotyczy to zarówno imigrantów z Afryki, jak i imigrantów z Polski. Często słyszy się opinie, takie jak: "obcokrajowcy odbierają nam prace", "trzeba się chronić przed zalewem taniej siły roboczej", "imigranci kradną i sprawiają tyko
kłopoty", itp... Ludzie, którzy wypowiadają takie opinie, powołują się na "zdrowy rozsądek" i czują się "bojownikami z poprawnością polityczną". Prawda jest jednak taka, że powtarzają oni jedynie fałszywe komunały, a zamiast poszerzać wolność wypowiedzi, nakładają sobie sami kaganiec myślowy.

Image: 
jcrop_otto_OL_maj2011.png.jpg

Po protestach w Presowie i Banskiej Bystricy, słowacka grupa Priama Akcia zorganizowała pikietę pod biurem rekrutacyjnym w Ołomuńcu, w Czechach. Wraz z dziennikarzem z czeskiej gazety (która opublikowała artykuł o akcji) aktywiście wręczyli czerwoną kartkę pracownikom agencji, którzy obiecali przefaksować ją do zarządu w Holandii i poinformować dyrektora Franka van Goola o proteście. Pracownica dała do zrozumienia, że sama nie zgadza się z praktykami firmy.

Wszystkie biura OTTO w Czechach i na Słowacji otrzymały już w kwietniu i w maju ostrzeżenie, że są pod obserwacją, ze względu na złe traktowanie pracowników i że akcje będą kontynuowane dopóty, dopóki nie zostaną spełnione żądania pracowników. Działaniami OTTO zainteresowali się już dziennikarze z kilku krajów.

Priama Akcia zachęca pracowników OTTO do kontaktowania się z grupą i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Jak dotąd, wszystkie żądania pracowników, którzy wzięli udział w kampanii, zostały częściowo lub całkowicie spełnione (dotyczy to 5 osób).

Więcej na temat międzynarodowej kampanii przeciw OTTO: http://otto.zsp.net.pl

Kampania przeciw wyzyskowi pracowników tymczasowych w agencji pracy OTTO Workforce trwa nadal. Maciej, pracownik, którzy doznał uszczerbku na zdrowiu dźwigając ciężary w pracy, nadal przebywa na zwolnieniu chorobowym i jego los jest niepewny. Dzięki działaniom podjętym przez Priama Akcia i Związek Syndykalistów Polski w biurach OTTO, oraz kampanii mailowo-faksowej, OTTO zgodziło się zapłacić Maciejowi wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu chorobowym. W zeszłym tygodniu Maciej otrzymał wynagrodzenie. Jednak problem nadal nie został rozwiązany w satysfakcjonujący sposób.

Image: 
ottowr.jpg

Dzisiaj odbyła się akcja informacyjna pod biurem agencji pracy OTTO przy ul. Komandorskiej zorganizowana przez ZSP Wrocław. Akcja odbyła się w związku z niewypłaceniem przez tę firmę wynagrodzenia za zwolnienie chorobowe (około 1000 euro na rękę miesięcznie od marca). Pracownik doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu i wymaga leczenia, nie ma jednak pieniędzy.

Zetespowcy rozdawali potencjalnym pracownikom oraz przechodniom ulotki informujące o praktykach firmy OTTO oraz o przysługujących im prawach zarówno w Polsce, jak i Holandii. Jeden z przechodniów powiedział, że "należałoby ich czołgami wykurzyć", inny opowiadał o podobnych praktykach innych firm pracy tymczasowej. Aktywiści/stki poprosili go o skontaktowanie się w tej sprawie z ZSP.

Po pewnym czasie weszli do biura i przekazali żądania pracownikom biura, aby ci wraz z informacją o akcji przekazali je szefostwu. Pracownicy biura powiedzieli, że wiedzą o kampanii i czytają stronę OTTO.ZSP.NET.PL. Zapytali także, czy aktywiści są "zapaterystami czy anarchistami".

Po otrzymaniu odpowiedzi i zapewnieniu, że aktywiści/stki ZSP wrócą, jeśli chorobowe nie zostanie w ciągu tygodnia wypłacone, a także że jeśli praktyki OTTO względem pracowników nie ulegną zmianie, kampania będzie kontynuowana w całej Europie - tam gdzie biura ma firma.

Image: 
ottowawa.jpg

27 kwietnia doszło do wizyty ZSP w biurze OTTO Workforce w Warszawie. Aktywiści chcieli przypomnieć firmie o sytuacji Macieja, który czeka na wypłatę wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu chorobowym. W biurze spotkaliśmy Giudo Vreulsa, dyrektora OTTO dla Europy Centralnej. Wręczyliśmy mu czerwoną kartkę z opisem sprawy oraz żądania wydrukowane na drugiej stronie. Vrelus obiecał, że pracownik dostanie wypłatę za chorobowe i że OTTO wyśle przelew w dniu 3 maja.

Zobaczymy, czy firma dotrzyma obietnicy. Jeśli nie, szykujemy kolejne wizyty.

Tagged:  •  
Image: 
dnigniewu2.jpg

Walka zaostrza się na wszystkich frontach. Bezkarność i arogancja urzędników osiąga coraz większe rozmiary. Nasila się zmasowany atak na prawa pracowników, lokatorów, studentów, pacjentów, bezrobotnych, imigrantów i wykluczonych poza nawias społeczeństwa. Wdrażane są przygotowywane od lat reformy. Przez wiele lat czekano na właściwy moment, badano grunt, sprawdzano jak daleko władza może się posunąć, jak bardzo można sponiewierać i pozbawić godności społeczeństwo, jak dalece uda się sprowadzić masy do stanu zbydlęcenia.

Wyrosło całe pokolenie osób, które nigdy nie znały stałej umowy o pracę, zostały pozbawione płatnych urlopów i zwolnień chorobowych i dostępnych studiów. Pokolenie osób, które nie zazna spokoju na emeryturze – zbyt niskiej by przeżyć. Nie ma litości dla osób starszych - czynsze w lokalach komunalnych zaczęły przewyższać wysokość emerytur, a gminy czekają tylko, by dziesiątki tysięcy lokatorów komunalnych w starszym wieku przeprowadziło się na cmentarz. Celem jest zwiększenie zysków i profitów dla wciąż kurczących się elit, bez względu na koszta społeczne.

Image: 
ottozspoko.jpg

Słowacki portal internetowy BBonline.sk umieścił relację z akcji protestacyjnej przeciw agencji pracy tymczasowej OTTO w Banskiej Bystricy. Protestujący przekazali zarządowi firmy „czerwoną kartkę” za złe zachowanie. Akcja spełniła swoje zadanie o tyle, o ile potencjalni pracownicy agencji OTTO na Słowacji dostali wyraźne ostrzeżenie, by uważać na brak poszanowania praw pracowników przez agencję.

Prezes Otto Workforce z Holandii, Frank van Gool, na tyle przejął się sprawą, że udzielił wywiadu portalowi, który opublikował informację. Skorzystał przy tym ze starej śpiewki, powtarzanej zawsze, gdy firma zostanie przyłapana na kolejnym oszustwie: "przy takiej liczbie zatrudnionych przez nas osób, zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony". Zasłonił się też korzystnymi wynikami ankiet przeprowadzanych z pracownikami. Stwierdził, również: "zapewne, niektórzy z naszych pracowników popełniają błędy. Zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, ale bez krzyczenia i oskarżania".

Tagged:
Image: 
poradnik.jpg

Podstawowe informacji o prawie pracy w Wielkiej Brytanii: umowy, płaca minimalna, czas pracy, urlopy, potrącienia...

Pobierz ulotkę tutaj.

Image: 
wyz.jpg

Kampania na rzecz poprawy traktowania pracowników agencji pracy tymczasowej OTTO Workforce trwa nadal. Jeden z pracowników, M., pracował na terenie Belgii przy przeładunku towarów. Podczas pracy doznał uszczerbku na zdrowiu, który objawiał się silnymi bólami kręgosłupa i okolicy podbrzusza. Pod koniec marca b.r. M. przebywał na urlopie w Polsce uzgodnionym z managerem oddziału i z centralą w Venray w Holandii. Już w Polsce, lekarz placówki medycznej współpracującej z OTTO wydał zwolnienie lekarskie z opisem dolegliwości. Zwolnienie lekarskie zostało przesłane do biura Otto w Warszawie. Jednak pracownicy biura poinformowali pracownika, że nie należy mu się wynagrodzenie za zwolnienie chorobowe, gdyż nie jest już pracownikiem OTTO. Do dnia dzisiejszego, nie otrzymał on należnego mu wynagrodzenia.

Wyślij protest w tej sprawie!

M. jest uprawniony do otrzymywania 91% wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego. W jego przypadku wynosi to około 1000 euro na rękę miesięcznie. Firma jest zobowiązana pomóc mu rozwiązać problemy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i znaleźć mu pracę zastępczą, która nie wymaga noszenia ciężarów.

Subskrybuj zawartość