Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Image: 
ottostop.png

W dniu wczorajszym, Związek Syndykalistów Polski otrzymał list od Guido Vreulsa, który w zarządzie OTTO Holding odpowiada za Europę Środkową. Treść listu przytaczamy poniżej. Guido odniósł się do kilku spraw pracowników OTTO Workforce prowadzonych przez Związek Syndykalistów Polski, w tym sprawy pracowników WAGO ELWAG. Przypomnijmy, że chodzi o to, że nie otrzymywali wynagrodzenia wynikającego z liczby przepracowanych godzin, a jedynie wynagrodzenie za pracę na akord (zależnie od liczby wyprodukowanych części). Umowy były jednak podpisane na stawkę godzinową. ZSP domagało się wypłaty pełnej stawki godzinowej dla pracowników Wago Elwag.

W swoim liście do ZSP, OTTO twierdzi, że "problemy w rozliczeniach wynikały z błędów administracyjnych" oraz zapewnia że wszystkim pracownikom zostało już wypłacone pełne należne im wynagrodzenie. ZSP otrzymało informację, że umowy zostaną skorygowane, by odpowiadać rzeczywistym warunkom zatrudnienia. ZSP będzie zachęcać pracowników do występowania o zatrudnienie na stawkę godzinową, która jest bardziej korzystna dla pracowników. Stosowanie stawki akordowej powoduje bowiem, że koszt wszelkich przestojów w produkcji jest przenoszony na pracownika.

Image: 
bronia.png

Jak się dowiedzieliśmy, pracownicy, którzy nie otrzymali pełnych pensji za pracę w zakładzie Wago-Elwag, mają dostać wyrównanie od firmy OTTO Workforce. Wynika to z faktu, iż firma płaciła stawkę na akord, a nie za godzinę, jak było zapisane w umowach. Związek Syndykalistów Polski zwrócił uwagę na tą nieprawidłowość i firma OTTO została zmuszona do naprawienia problemu.

Firma OTTO zrozumiała, że nie może sobie pozwolić na płacenie pracownikom na akord, gdy podpisane są umowy ze stawką godzinową. Dlatego firma planuje zmienić formę umów.

To oczywiście nie fair, aby podpisać umowę z pracownikiem, a potem zmieniać zasady. Niestety firma może tak postąpić... ale nie musisz wcale zgadzać się na zmianę warunków. Tylko wtedy Twoja umowa może zostać wypowiedziana, albo nie przedłużona. To jest stały problem pracowników tymczasowych.

Jedyną skuteczną bronią pracowników jest samoorganizacja i wspólne działania mające na celu poprawę warunków pracy.

Więcej informacji możesz otrzymać tu: info@zsp.net.pl

www.otto.zsp.net.pl

Tagged:
Image: 
festiwal_filmow_infoszop.png

19 lipca odbędzie się pierwszy z cyklu pokazów filmowych oraz dyskusji o Hiszpańskiej Rewolucji. Zapraszamy wszystkich!

Image: 
bezpraw.png

W dniu 11 lipca rozpoczął się proces przeciwko Komitetowi Obrony Lokatorów za film umieszczony na stronie organizacji o problemach mieszkańców z administratorką budynku. Czlonkowie ZSP, którzy także działają w Komitecie i nakręcili film, stanęli w obronie wolności słowa oraz prawa do zabierania głosu w konfliktach społecznych.

Przed sądem odbyła się mała pikieta. Na korytarzu sądowym było pełno ludzi, a niektórzy lokatorzy opowiedzieli o swojej historii mediom. Ponieważ nie było miejsca w sali, starsi ludzie siedzieli na podłodze.

Image: 
ottosl.jpg

Dzięki intensywnej kampanii ZSP we współpracy z organizacjami m.in Priama akcja z Słowacji oraz de Vrije Bond w Holandii, udało się wygrać kolejną sprawę. Pracownicy OTTO pracujących we wrocławskim zakładzie WAGO ELWAG, którym wypłacono pomniejszone wynagrodzenie podając przy tym rozmaite powody, które zmieniały się przy każdym kontakcie pracownic z ludźmi pracującymi w biurze OTTO.

Dzięki naszej akcji, agencja została zmuszona do podjęcia akcji ze swojej strony. Wypłacili pracownikom reszty wynagrodzenia wg stawki godzinowej zapisanej w umowie.

Mamy nadzieję, że sukces byłej pracownicy OTTO/WAGO ELWAG zachęci innych pracujących w Polsce do walki o swoje pieniądze i prawa.

Solidarność naszą bronią!

Image: 
nieboj.png

Komitet Obrony Lokatorów został pozwany za umieszczenie filmu na swojej stronie internetowej. Rozprawa przeciw Komitetowi odbędzie się w poniedziałek 11 lipca, w Sądzie Okręgowym na al. Solidarnosci 127, o godz. 10:00 w sali 241.

ZSP prosi o aktywnie wsparcie pozwanych!

Jeśli zależy Ci na wsparciu głosu lokatorów i swoboda słowa - przyjdź na rozprawę! Zapraszamy już o godz. 9:30

Image: 
mozemywygracmala.png

W dniu 4 lipca odbyła się pikieta FAŚ i ZSP przed agencją pracy tymczasowej OTTO Workforce w Gliwicach. Rozdawano ulotki i oferty pracy wywieszone w witrynie agencji zostały pozaklejane vlepkami "OTTO SLAVEFORCE! Praca tymczasowa wyzysk stały".

Akcja odbyła się w ramach kampanii przeciwko nieucziwym praktykom tej firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie kampanii: www.otto.zsp.net.pl

Dziękujemy wszystkich naszych kolegów, których aktywnie wspierali tą kampanię i pomogli pracowników, których walczą o swoje prawa!

Jeśli ktoś chce dostać vlepki czy ulotki, napisz do nas! info@zsp.net.pl

Image: 
ottosl.jpg

W związku z kampanią przeciw agencji pracy tymczasowej OTTO Workforce, prowadzoną przez Związek Syndykalistów Polski w porozumieniu z Priama Akcia i Vrije Bond, wciąż zgłaszają się pracownicy pokrzywdzeni przez tę agencję – zarówno w Holandii, jak i w Polsce. Najnowszy przypadek, to 40-letni mężczyzna z Koszalina, który doznał w pracy uszczerbku na zdrowiu i nie może już wykonywać pracy i któremu Otto początkowo odmówiło wypłacenia świadczeń, jednak po akcjach solidarnościowych w Polsce i w innych miastach Europy, agencja musiała zmienić swoją nieludzką taktykę i obiecała wypłacić należne mu pieniądze.

Tagged:
Image: 
zastrajkiem2.png

30 czerwca w Warszawie odbyła się demonstracja “S”. Członkowie ZSP, wraz z odwiedzającymi Polskę członkami IWW i WSA ze Stanów, byli obecni na demonstracji i rozdawali ulotki, agitując za oddolnym ruchem związkowym i strajkiem generalnym.

Jak podkreślano, podczas gdy pracownicy buntują się w wielu krajach Europy, w Polsce związki zawodowe starają się unikać radykalnych metod, takich jak strajki. Zamiast tego, kierownictwo związku wzmacnia nacjonalistyczną retorykę, która mocno wyeksponowana była przez nacjonalistę Pawła Kukiza, który został zaproszony przez „S” do zagrania koncertu na demonstracji.

Jednak wielu zwykłych pracowników przychylnie odnosiło się do idei strajku generalnego – w wypowiedziach niektórych z nich można było nawet usłyszeć zdanie, że nawet to nie jest wystarczające i że należy posunąć się dalej - aż do obalenia rządu. Należy mieć nadzieję, że tego typu nastroje zaczną z czasem przeważać.

Image: 
uciekajsm.png

Kampania przeciw OTTO powoli przebija się do mediów głównego nurtu w Holandii. Sprawę badają stowarzyszenia specjalizujące się w monitorowaniu przestrzegania praw zbiorowych (SNCU) oraz stowarzyszenia pomocy imigrantom, takie jak MIGRADA. Mówi się o rozpoczęciu badania nadużyć w firmie przez państwową inspekcję pracy.

Subskrybuj zawartość