Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Oświadczenia
Tagged:  •    •  
Image: 
lrad2.jpg

Związek Syndykalistów Polski stanowczo protestuje przeciwko postępowaniu
policji podczas sobotniej demonstracji na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Jest to jeden z wielu przykładów prób stłumienia przez policję wystąpień publicznych w obronie praw wykluczonych.

Podczas gdy wiele milionów ludzi w Polsce jest skazanych na ubóstwo, rząd wydaje publiczne pieniadze by bronić pozycji elit i stosować szykany i zastraszanie wobec wszystkich, którzy nie zgadzają się z panującym porządkiem i wyrażają publicznie swój sprzeciw.

Tagged:  •    •  

W mediach krążą pogłoski, że władze zamierzają zakazać akcji protestacyjnej pod tytułem "Baraki dla Obamy" organizowanej przez Związek Syndykalistów Polski, po której ma się odbyć demonstracja antywojenna. Obie demonstracje są związane z wizytą Baracka Obamy i innych prezydentów uczestniczących w szczycie prezydentów państw Europy Środkowej.

Władze mogą próbować nas delegalizować, ukrywać nas przed wzrokiem gości z zagranicy, usiłując w prymitywny sposób zachować pozory, że wszyscy w Polsce zgadzają się z militarystyczną i neoliberalną polityką służalczego rządu. To się jednak nie uda. Nie oddamy ulic i policja będzie nas musiała usunąć siłą, jak kiedyś to robiło ZOMO.

Tagged:  •    •    •  

Anarchosyndykalistyczna Młodzież z Berlina (ASJ – Berlin) napisała oświadczenie solidarnościowe z pracownikami OBI. Poniżej, treść oświadczenia.

Anarchosydykalistyczna Młodzież z Berlina solidaryzuje się z walką pracowników/pracownic OBI i z ich żądaniami. Uważamy za właściwe i ważne, by pracownicy samo-organizowali się, by bronić swoich praw i występować przeciw skorumpowanym metodom swoich szefów.

Możemy okazać swoją solidarność wspierając walkę pracowniczą, dlatego też zaangażowaliśmy się w międzynarodowe dni akcji solidarnościowych z pracownikami OBI w dniu 26 lutego.

Nie dajcie się zniechęcić przeciwnikom związków - jesteśmy z Wami, stoimy po Waszej stronie!!

Z solidarnościowymi pozdrowieniami,
ASJ Berlin

http://www.asjberlin.blogsport.de

Tagged:  •  
Image: 
ait.jpg

Na początku 1995 r., część organizacji USI (działająca w Rzymie) próbowała wciągnąć całość USI do organizacji o nazwie ARCA-USAE (działającą wśród europejskich związków zawodowych), wraz z włoskimi związkami zawodowymi, z których część była alternatywna, a część była związkami korporatystycznymi. Projekt ARCA przetrwał kilka lat, a potem odniósł fiasko z powodu wewnętrznych walk.

Większość USI była wtedy przeciwna przyłączaniu się do ARCA. Większość działaczy była świadoma, że oznaczać to będzie przekreślenie tożsamości USI i zakończenie uczestnictwa organizacji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników.

Tagged:  •    •  

Stanowisko ZSP Warszawa w sprawie roli instytucji państwowych w zwalczaniu działań pracowniczych.

Od wielu miesięcy trwa konflikt, pomiędzy pracownikami spółki PKS Suwałki, a zarządem. W PKS Suwałki pracuje około 400 osób. Firma działa na terenie Ełku, Augustowa, Olecka, Gołdapi i Sejn. Spółkę skomercjalizowano w 2006 r., jednak nadal jest własnością Skarbu Państwa. Nie było jasne, czy zostanie sprywatyzowana. W końcu została przejęta przez Województwo.

Tagged:  •  
Image: 
zsp1111.png

Związek Syndykalistów Polski - sekcja Warszawa aktywnie przeciwstawi się marszowi organizowanemu przez skrajnie prawicowe organizacje w Warszawie, w dniu 11 listopada. Jesteśmy przeciwnikami nie tylko prawicowych grup, takich jak ONR wraz z ich bojówkarską subkulturą, lecz także wszystkich zwolenników autorytaryzmu, ksenofobii, rasizmu i kapitalizmu propagujących konserwatywny i antyspołeczny światopogląd, nie zważając na to, czy ubierają się w garnitury, czy bluzy Lonsdale i Thor Steinar.

Poglądy polityczne prawicy nie oferują pracownikom nic innego, niż truciznę ideologiczną, która jeszcze bardziej odsuwa ludzi od siebie i jeszcze bardziej wzmacnia władzę mniejszościowych elit.

Tagged:

Związek Syndykalistów Polski domaga się natychmiastowej abolicji dla wszystkich osób nazywanych "nielegalnymi", przebywających na terytorium tzw. "Rzeczpospolitej Polski" bez zezwolenia rządu.

Samo istnienie kategorii, takich jak "nielegalni imigranci" czy "nielegalni pracownicy" skazuje tych ludzi na życie i pracę w szarej strefie, gdzie panuje wyzysk i różne formy nadużyć. Tak są kryminalizowani ludzie, którzy chcą po prostu przeżyć i poszukują
miejsca zamieszkania. W rzeczywistości, ten system sam w sobie jest kryminalny. Utrwala nielegalne warunki pracy i wzmacnia struktury mafijne, które czerpią ogromne korzyści finansowe z istnienia "nielegalnej" imigracji.

Uważamy wszystkie granice państwowe za sztuczne i wszystkie rządy za nieuprawnione. Nikt nie ma takiego prawa, by dzielić ludzi za legalnych i nielegalnych.

Pracownicy świata są podzieleni granicami i rządami, ale nasz interes jest wspólny. W naszym świecie, kapitał otworzył dla siebie wszystkie drogi swobodnego przemieszczania się po całym świecie. Dla biznesu - świat nie ma granic. Jednak ten sam system, ustanowiony na korzyść klasy wyzyskiwaczy, działa na szkodę pracowników, którzy są pozbawieni prawa do swobodnego przemieszczania się i wyboru miejsca, w którym chcą pracować. Naszym wspólnym interesem jest świat otwarty dla ludzi, a nie dla biznesu, świat w którym ludzie nie są zmuszeni do życia w nędzy. Nędzy, którą wytwarza globalny kapitał i globalna dominacja.

Niech żyje międzynarodowa solidarność pracownicza - ponad granicami!
Ojczyzną pracowników jest cały świat!

Tagged:  •  
Image: 
s29.png

ZSP weźmie udział w demonstracji związkowej przeciw cięciom socjalnym.
Demonstracja ma się odbyć 29 wrzesnia w Warszawie. Zapraszamy wszystkie radykalne i niezależne związki zawodowe oraz pracowników do naszego bloku.

Akcja ta, zwołana przez Solidarność oraz OPZZ, jest tylko symbolicznym protestem - to nawet nie jest strajk. Taki jest, niestety, ruch pracowniczy w Polsce. W Hiszpanii ogłoszono strajk generalny, co nie zdarza się w Polsce dzięki ugodowej postawie naszych związków. Ale nawet strajk jednodniowy to za mało. Popieramy oświadczenie naszej organizacji siostrzanej w Hiszpanii, CNT-AIT, że ten strajk powinnien być bezterminowy, prowadzony aż do skutku. W Polsce potrzebujemy co najmniej strajku generalnego, bo odbiorą nam wszystko a pracownicy cierpią w milczeniu.

Na przeszkodzie stoją ci, którzy maja wspólny interes z pracodawcami. My - pracownicy - nie mamy wspólnych interesów z pracodawcami. W odróżnieniu od tzw. "partnerów społecznych".

Tagged:  •  

Potępiamy morderstwo, które miało miejsce w Warszawie na Stadionie w dniu 24 maja. Według świadków, doszło do brutalnego morderstwa handlarza, ojca trojga dzieci, podczas gdy policja przeprowadzała brutalne aresztowanie innej osoby. Mężczyzna, który padł ofiarą policji, 36-letni Nigeryjczyk, próbował dowiedzieć się, dlaczego jego kolega jest tak brutalnie traktowany. Został postrzelony w brzuch i zmarł na miejscu w wyniku odniesionych ran.

Ten handlarz, jak wielu niskoopłacanych pracowników, dorabiał w weekendy na Stadionie, by utrzymać swoją rodzinę. Jak wiele innych osób w jego sytuacji, nie miał wielu innych możliwości znalezienia pracy. To często spotykana sytuacja cudzoziemców, którzy są dyskryminowani przy rekrutacji na lepiej płatne stanowiska. Handlarze są często celem akcji policyjnych i padają ofiarą represji władz miasta, Straży Granicznej i innych organów państwowych.

Tagged:  •    •    •  

Według informacji pochodzących z różnych źródeł możemy ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że w lokalu Greenway przy ulicy Kuźniczej 11/13 we Wrocławiu wielokrotnie dochodziło do łamania praw pracowniczych. Wszystko wskazuje na to, że osoby prowadzące restaurację za nic mają pracowników i pracownice i dążą do jak największych zysków ich kosztem.

Od stycznia tego roku przynajmniej 6 osób pracowało w tym lokalu za darmo. Zważywszy na skalę i krótki okres zjawiska oraz fakt, że lokal cały czas poszukuje pracowników lub pracownic przypuszczamy, że darmowa praca jest stałym źródłem zysku dla osób organizujących ten proceder. To skandaliczne, że te osoby nie fatygują się nawet by ustalić przyszłe warunki pracy z zatrudnionymi. Osoby rozpoczynające okres darmowej pracy nie wiedzą, jaka umowa zostanie z nimi zawarta, ani jakie otrzymają wypłaty. Organizatorzy procederu twierdzą ponadto, że ustalanie stawki za godzinę pracy w ogóle jest niekonieczne i zastrzegają, że wynagrodzenie za pracę ustalane będzie uznaniowo. Wynagrodzenie w żadnym razie nie przysługiwać jednak będzie za pracę dłużej niż do 19:30 czyli pół godziny od zamknięcia.

Subskrybuj zawartość