Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:  •  
Image: 
ekotrade.jpg

Jak podejrzewamy, w wyniku kontroli ZUS firma Esom Ekotrade Sp. z.o.o oraz Dyskam Ekotrade Sp. z.o.o domagają się od swoich pracowników (zarówno ochroniarzy jak i recepcjonistek, sprzątaczy oraz pracowników wsparcia technicznego) wypisywania oświadczeń że Ekotrade opłaca stosowne składki ZUS. Niektórzy pracownicy mówią, iż w przypadku niewypisania takiego oświadczenia wstrzymywane są wypłaty (jeśli tak jest faktycznie, jest to bezprawne).

Zachęcamy więc wszystkich pracowników Ekotrade do:
- Wstrzymania się od wypisywania oświadczeń do momentu aż stosowny inspektorat ZUS potwierdzi iż składki są faktycznie odprowadzane,
- Informowania inspektoratów ZUS iż ewentualnie odprowadzane składki są odprowadzane od fikcyjnych umów zlecenie dotyczących: sprzątania, napraw technicznych, rozprowadzania ulotek a nie od realnie realizowanych umów zlecenie z tytułu ochrony mienia,
- Grożenie uzależeniem wypłaty wynagrodzenie od wypisania oświadczeń jest bezprawną groźbą, próbą wymuszenia czegoś o osobach podległych co zakazuje Kodeks Karny,
- Należy zauważyć że PŁATNIKIEM ZUS jest firma Ekotrade i to ona jest kompetentna by wystawiać zaświadczenia o odprowadzaniu ZUS, a nie jej pracownicy.

Tagged:  •  
Image: 
poznan-zsp.jpg

Agencja Pracy Manpower znowu rekrutuje do pracy w Amazonie.

Manpower wraca, pomimo iż poprzednio agencja opuściła magazyny Amazona w Poznaniu w atmosferze ogromnej ilości skarg i protestów pracowników. Problemy z terminowością wypłat, z brakiem płatności za okres postojowy i z rozliczaniem nadgodzin spowodowały protesty solidarnościowe pod biurami agencji w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, ale także w innych krajach, w tym pod centralą Manpower w USA i pod domem samego Jeffa Bezosa w Seattle.

Związek Syndykalistów Polski był pierwszą i jedyną organizacją, która w konkretny sposób zareagowała na problemy pracowników agencji Manpower i Adecco w Amazonie. Pracownicy, którzy się do nas przyłączyli, mogli liczyć na naszą pomoc i dzięki naszym wspólnym działaniom, większości z nich udało się odzyskać należne im pieniądze. Teraz chcemy ostrzec rekrutowanych na nowo pracowników przed problemami, których mogą się spodziewać pracując dla agencji w Amazonie.

Jedną z podstawowych spraw jest kwestia płatności za nadgodziny.

Pracownicy mogą nie otrzymać płatności których się spodziewają jeśli w umowie jest klauzula, że praca będzie wykonywana w równoważnym czasie pracy i może być przedłużona do 12 godzin na dobę np. w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. W takim systemie, nadgodziny liczą się dopiero po przekroczeniu 480 godziny w okresie rozliczeniowym. Więcej na ten temat: https://zsp.net.pl/jak-nie-dac-sie-oszukac-z-nadgodzinami-i-okresem-rozli...

W 2014 roku, grupa pracowników z ZSP Amazon wywalczyła wypłaty za okres postojowy.

ZSP jak jedyna organizacja pracownicza wystapiła o te pieniądze, dzięki czemu pracownicy otrzymali zaległe wynagrodzenia odpowiadające nawet 28 dniom pracy. Szkolenie BHP i dotyczące systemu pracy musi odbywać się po rozpoczęciu pracy i musi być odpłatne. Tak więc przerwa pomiędzy szkoleniem a podjęciem faktycznej pracy jest okresem postojowym i musi być wynagrodzona. Czasem pracownicy czekali nawet miesiąc na sms z informacją, że mają stawić się do pracy. Więcej na ten temat tutaj: https://zsp.net.pl/pracownicy-amazona-nie-otrzymuja-wynagrodzen-za-postoj...

Uwaga! Czasem agencje dawały pracownikom do podpisania jednodniowe umowy na szkolenie! Podpisanie takiej umowy oznaczało brak możliwości starania się o wynagrodzenie za czas postojowy!

ZSP walczyło o zasiłki chorobowe dla tych pracowników, który nie mogli ich otrzymać ponieważ agencje nie wyslały do ZUSu druku Z3.

Niektórzy pracownicy otrzymali nieprawidłowe informacje, że to do nich należy obowiązek składania druków Z3. Jak to naprawdę wygląda przeczytasz tutaj: https://zsp.net.pl/co-zrobic-gdy-pracodawca-nie-dostarczyl-druku-z3-do-zu...

Warto wiedzieć, że roszczenie o wypłatę zasiłku lub świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Warto więc ponaglać pracodawcę by wypełnił swój obowiązek i przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3 po ustaniu zatrudnienia!

Pamiętaj o BHP!

Pamiętaj o normach dźwigania i podnoszenia ciężarów i odmawiaj łamania tych zasad! Więcej tutaj: https://zsp.net.pl/ograniczenia-dotyczace-recznego-transportu-ciezarow

Jeśli doznasz wypadku przy pracy, musisz wiedzieć, że pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc. Nawet w przypadku zatrudnienia przez agencję, w razie wypadku w miejscu pracy odpowiedzialność ponosi Amazon. Po wypadku musi zostać sporządzony protokół powypadkowy. Kopie powinien otrzymać poszkodowany i Państwowy Inspektorat Pracy.

Związek Syndykalistów Polski działa przy Amazonie w Sadach od grudnia 2014 r. Zapraszamy do współpracy każdego pracownika, który chce bronić swoich praw i poprawić swoje warunki pracy. Nie mamy biurokratów ani liderów, którzy pilnują pracowników wyręczając w tym szefa. Oferujemy konkretną i skuteczną pomoc, zamiast pustego gadania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz działać z nami lub chcesz dowiedzieć się więcej, pisz do nas: amazon@zsp.net.pl

Tagged:  •  
Image: 
nie_jestesmy_dronami.png

Państwowy Inspektorat Pracy nałożył karę na Amazon i agencje działające na terenie magazynu w Bielanach Wrocławskich za liczne naruszenia prawa. Jednak karę o śmiesznie niskiej wysokości – 3 kary w wysokości 2000 złotych - z pewnością nie przekonają firmy, aby zaczęła wreszcie przestrzegać prawa. Pracownicy muszą sami walczyć o poprawę swoich warunków pracy.

Kontrole tylko potwierdziły, to co mówili pracownicy przez cały czas: że są problemy ze spóźnieniami w wypłacie pensji, że są nieprawidłowe wypłaty za nadgodziny (jak stwierdził PIP, Agencje wypłacały błędne kwoty z powodu przekazywania przez Amazon błędnych informacji), z nieprzekazywaniem do ZUS dokumentacji powypadkowej, itd.... Także są problemy z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą. Związek Syndykalistów Polski zajmował się tymi problemami już od grudnia 2014 roku.

Inspekcja wykryła także inne problemy związane z BHP, w tym brak instrukcji bezpieczeństwa na różnych stanowiskach i zatrudnianie pracowników do pracy na wysokościach.

Ponieważ Amazon rekrutuje tysiące nowych pracowników, ZSP widzi konieczność przeprowadzenia nowej kampanii informacyjnej, informującej potencjalnych pracowników o ich prawach i zapraszając ich do działania z nami.

Tagged:  •  
Image: 
DSC09795.JPG

W dniu 21 czerwca w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Związek Syndykalistów Polski szkolenie o podstawowych aspektach prawnych i psychologicznych zjawiska mobbingu. Nacisk położony został na zjawiska wchodzące w zakres mobbingu i zachowań mobbingowych, genezę ich występowania, jak również konsekwencje doświadczania mobbingu.

Omówione były zarówno aspekty prawne i psychologiczne związane ze zjawiskiem mobbingu. Część szkolenia była poświęcona indywidualnym i organizacyjnym czynnikom sprzyjającym narażeniu na mobbing, także w rozbiciu na branże. Przeanalizowano klasyfikację zachowań mobbingowych i odniesiono się do najbardziej znanych eksperymentów społecznych w tej dziedzinie.

Na koniec nastąpiła interesująca dyskusja z uczestnikami warsztatu, z których kilku prowadzi sprawy sądowe o mobbing. Uczestnicy warsztatu podzielili się zarówno swoimi doświadczeniami dotyczącymi przeprowadzania wniosków dowodowych, jak i swoimi subiektywnymi przeżyciami osób, które ucierpiały wskutek mobbingu.

Związek Syndykalistów Polski planuje kolejne warsztaty z tego cyklu w innych miastach Polski. Szkolenie prowadził psycholog i specjalista od doradztwa personalnego i zawodowego Michał Kosakowski.

Image: 
strajk-pielegniarek.jpg

Aktualizacja: 7 pielęgniarek zwolnionych przed strajkiem, oraz kolejnych 25, które otrzymały zwolnienia dyscyplinarne w trakcie strajku, zostały przywrócone do pracy! Strajk zakończył się po niespełna tygodniu anulowaniem zwolnień i wynegocjowaniem podwyżki. Gratulujemy!

W dniu o 15 czerwca rano, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, pielęgniarki zrzeszone w Związku Zawodowym Pielęgniarek Anestezjologicznych podjęły akcję strajkową. Pielęgniarki podpisywały się na listach i pozostawały w gotowości w nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji, ale w pozostałym zakresie powstrzymywały się od pracy. W strajku uczestniczyło około 130 pielęgniarek.

Związek Pielęgniarek Anestezjologicznych od wielu miesięcy prowadzi spór zbiorowy i przeprowadził referendum strajkowe, w którym 88% uczestniczących opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. Mimo spełnienia wszelkich formalności, dyrekcja uznała strajk za nielegalny i zwolniła dyscyplinarnie 7 przedstawicielek związku, za sam zamiar przeprowadzenia strajku, mimo trwania procedury sporu zbiorowego. Dyrekcja próbowała wszelkimi sposobami zniechęcić pracownice do podjęcia strajku - jednak bez skutku.

Image: 
strajk-art.JPG

W dniu 2 czerwca, Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż niektóre zapisy Ustawy o związkach zawodowych są niezgodne z Konstytucją RP. Chodzi o zbyt restrykcyjny katalog osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Ustawa obecnie mówi, iż prawo do tworzenia związków mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Dodatkowo, takie prawo przysługuje członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i tzw. "chałupnikom". Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż w zakresie, w jakim zaskarżone przepisy Ustawy ograniczają wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie, są one niezgodne z Konstytucją.

Wyrok ten wywołał falę entuzjazmu zarówno wśród organizacji związkowych, jak i organizacji pracodawców. Reakcja pracodawców może na pierwszy rzut oka wydać się dziwna, zważywszy iż to organizacje pracodawców zaciekle walczą o ograniczanie praw pracowniczych. Jednak bliższa analiza ich wypowiedzi pozwala zrozumieć tok rozumowania organizacji pracodawców.

Tagged:  •  
Image: 
zih-foto.jpg

Dwa lata temu, pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego weszli w konflikt z dyrektorem Instytutu, Pawłem Śpiewakiem. O sporze było dość głośno, także w prasie. Pracownicy zarzucili mu m.in. nadużywanie umów czasowych, mobbing, prześladowanie członków związków zawodowych, autorytarny, niezrozumiały dla pracowników sposób obsadzania odpowiedzialnych stanowisk i stawianie fałszywych zarzutów pracownikom...

Będąc organizacją broniącą praw pracowników, Związek Syndykalistów Polski postanowił nagłośnić sprawę. Pracownicy opisali nam sytuację w sposób bardzo wiarygodny. Tak też to ocenił sąd, gdy wydawał niekorzystne dla Pawła Śpiewaka wyroki w sprawach wytoczonych przez pracowników. Pomimo swoich przegranych procesów, Śpiewak wytoczył kolejny pozew przeciwko jednemu z członków Związku Syndykalistów Polski (artykuł o sytuacji pracowników pojawił się na naszych stronach). Pozwany nie jest autorem artykułu, ale został oskarżony, bo zapłacił za wynajem domeny.

Dyrektorowi Śpiewakowi tego typu działania w żaden sposób nie pomogą. I tak każdy może znaleźć informacje o procesach toczących się przeciw niemu. Ale skoro pan Paweł Śpiewak chce iść z nami do sądu, warto przypominać, o co chodzi.

Dwa lata temu, oskarżono go o mobbing i dyskryminację wobec związkowców. Działania sądowe dyrektora świadczą - zdaniem niektórych - o próbie uciszenia głosów krytycznych wobec sytuacji w ŻiH, a w szczególności krytyki sposobu działania dyrektora. Może dyrektorowi wydaje się, że pod wpływem jego nacisków, pracownicy i byli pracownicy będą milczeć na temat mobbingu w ŻiH. Jednak to się nie uda. Wszelkie próby represji i szykan spowodują dalsze nagłośnienie sprawy i dalszą kompromitację dyrektora Śpiewaka.

Dość mobbingu! Żądamy przestrzegania praw pracowniczych i szanowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Żydowskim Instytucie Historycznym!

Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy

Image: 
zsplogosmall.jpg

Nazwa Związek Syndykalistów Polski, nawiązuje do konspiracyjnej organizacji syndykalistycznej, powstałej podczas okupacji hitlerowskiej. W dniu 21 października 1939 r. w mieszkaniu profesora Kazimierza Zakrzewskiego przy ulicy Brzozowej 8 w Warszawie powołano do życia Związek Syndykalistów Polskich. W okresie od października 1939 r. do kwietnia 1941 r., działał on pod kryptonimem Związek „Wolność i Lud”, a tworzyli go członkowie m.in. Związku Związków Zawodowych, Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej Lewica. W szczytowym okresie działalności podziemnej mógł liczyć ponad 2 tys. członków.

Tagged:  •  
Image: 
cnk-pl.png

W dniu 16 maja, z okazji Nocy Muzeów, ZSP - ZW zorganizowało pikietę pod Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Protestowaliśmy przeciwko korzystaniu z outsourcingu i umów śmieciowych w instytucjach publicznych, a także pensjom niższym niż minimalne. W swojej ulotce, rozdawanej czekającym w kolejce do CNK, związkowcy napisali:

"Centrum korzysta z usług agencji ochrony Ekotrade. Agencja ta zasłynęła tym, że nie płaci pracownikom na czas, proponuje stawki mniejsze niż płaca minimalna. Zdarza się, że w umowach brakuje informacji o stawkach. Na tym samym obiekcie, pracownicy mogą zarabiać inne stawki wykonując tą samą pracę. Gdy stawka nie figuruje w głównej umowie, czasem podawana jest jedna suma ryczałtowa w drugiej fikcyjnej umowie.

Wiele instytucji miejskich i państwowych – administracja publiczna, ministerstwa, instytucje kulturalne, itd. - stara się unikać odpowiedzialności za pracowników, zlecając ich pracę zewnętrznym agencjom. Warunki pracy takich pracowników stają się bardzo niepewne, nie spełniają norm prawnych i nie gwarantują nawet minimalnego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach, pracownicy instytucji publicznych zarabiali tylko 3,5 złotych na godzinę... i w ogóle nie otrzymali nawet tak nędznych wypłat! Oszczędności uzyskane w ten sposób przez instytucje publiczne są dość niewielkie, bo pośrednik zgarnia wysoką marżę, nie oferując pracownikom prawie nic w zamian. A my wszyscy jako społeczeństwo sporo płacimy za skutki takiej polityki, bo nie da się żyć za pensję mniejszą od minimalnej."

Image: 
pielegniarki.jpg

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w 2015 roku, to przede wszystkim fala protestów i strajków ostrzegawczych, które odbyły się w wielu miastach Polski. W wielu z nich inicjatorem protestów był OZZPiP. W niektórych branżowe związki zawodowe protestowały przy wsparciu organizacyjnym regionalnych Izb Pielęgniarek i Położnych. W samym województwie śląskim strajk ostrzegawczy odbył się w co najmniej 8 szpitalach. m.in. Bielsku-Białej, Czeladzi, Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, Knurowie, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim.

W Bielsku-Białej w protestach zorganizowanych przez Związek Zawodowy Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień i Związek Syndykalistów Polski – Pracowników Służby Zdrowia uczestniczyło łącznie około 100 osób. Co ważne - postulaty dotyczyły wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach służby zdrowia. Do protestu przyłączyli się pracownicy zrzeszeni w regionalnych strukturach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (m.in. z Bielska-Białej i Żywiecczyzny).

W Małopolsce OZZPiP zorganizowały ponad 200-osobową demonstrację na Rynku Głównym w Krakowie, którą wsparły branżowe związki zawodowe. W proteście wzięła udział także wadowicka „Solidarność” i 2-osobowa delegacja lekarzy ZSP-PSZ.

ZZPLPiU/ZSP-PSZ

Subskrybuj zawartość