Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:  •  
Image: 
ekotrade.jpg

Pracownicy agencji Ekotrade spotykają się z różnymi problemami i nieprawidłowościami w pracy. Po pierwsze, zdarza się że w umowach brakuje informacji o stawkach. Na tym samym obiekcie, pracownicy mogą zarabiać inne stawki wykonując tą samą pracę.

Gdy stawka nie figuruje w głównej umowie, czasem podawana jest jedna suma ryczałtowa w drugiej fikcyjnej umowie o „rozprowadzanie materiałów reklamowych dot. ochrony mienia” na sumę ok. 230 zł, od której odprowadzany jest ZUS.

Pracownicy Ekotrade także dostają potrącenia z wynagrodzeń nie wynikające z umowy.

Firma notorycznie nie płaci w terminie. Jeśli pracownik zrezygnuje z pracy, zdarza się, że nie otrzymuje ostatniej pensji.

Mimo faktu, iż agencja płaci tak mało swoim pracownikom, wymaga od nich wiele. Jeśli ktoś choruje i nie może iść do pracy dłużej niż tydzień, to wtedy agencja rozwiązuje z nim natychmiast umowę.

Jeśli pracujesz w Ekotrade, dołącz do nas. Razem możemy się zorganizować, by poprawić warunki pracy.

Kontakt: info@zsp.net.pl

Tagged:
Image: 
zspsm.jpg

W sobotę odbyło się spotkanie otwarte ZSP w Klubie Piekarnia w Opolu. Na spotkaniu przedstawiono strategie walki anarchosyndykalistycznej. Zaprezentowano także taktyki działań w zakresie praw pracowniczych, w tym także wyzyskiwanych osób na umowach śmieciowych czy "samozatrudnieniu".

Przedstawiono także przykłady konfliktów pracowniczych w których brał udział ZSP. Wyjaśniono także czym jest Związek Syndykalistów Polski, jakie są jego zasady działania i czym różni się od innych organizacji pracowniczych.

Następnie odbyła się długa dyskusja na temat lokalnego rynku pracy i sytuacji pracowników w Opolu i o możliwych strategiach oporu w tym mieście.

Tagged:  •    •  
Image: 
adecco.jpg

W piątek odbyła się pikieta zorganizowana przez ZSP pod agencją pracy Adecco we Wrocławiu. Przeprowadzono ją w związku z przypadkami nieprawidłowości w tej agencji dotyczącej zatrudniania osób w firmie Amazon. W trakcie pikiety złożono list ostrzegawczo-protestacyjny w biurze tej firmy.

Między innymi pan Radosław Łosiński z Wałbrzycha zaalarmował nas w swojej sprawie. Pracował w centrum logistycznym Amazon w Bielanach Wrocławskich. 18 grudnia uległ, nie ze swojej winy, wypadkowi, prowadząc wózek ręczny z towarem. Firma Adecco nie tylko nie pomogła mu po wypadku, ale także sprawia trudności z wypłaceniem zasiłku chorobowego oraz nie przedłużyła mu umowy. Naciskano także na niego, żeby nie nagłaśniał sprawy w mediach.

Także od innych pracowników otrzymujemy informacje o nieprawidłowościach i opóźnieniach np. w sprawie wypłat postojowego.

Takie zachowanie ze strony firmy uważamy za skandaliczne. Podważa to wiarygodność agencji. Domagamy się natychmiastowej zmiany sytuacji i zaprzestania dalszych tego rodzaju praktyk.

W razie nie wywiązania się ze zobowiązań względem pracowników, ZSP zapowiedziało kolejne akcje.

Tagged:  •    •  

Związek Syndykalistów Polski - Sekcja Wielobranżowa Warszawa złożyła w Sądzie Najwyższym skargę kasacyjną w zakresie ochrony stosunku pracy przedstawiciela organizacji związkowej. Skarga dotyczy Magdy Psikus, działaczki związkowej ZSP której sieć supermarketów Dino nie przedłużyła umowy o pracę w czasie trwania jej kadencji jako przedstawicielki związków zawodowych.

Zdaniem skarżącej, prawidłowa wykładnia art. 32 ustawy o związkach zawodowych powinna być taka, że w sytuacji wyrażenia przez osobę objętą ochroną związkową na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy woli przedłużenia umowy o pracę na czas określony o okres, w jakim osoba taka objęta jest ochroną związkową, pracodawca winien – uwzględniając nadrzędną dyrektywę Art. 59 ust. 1 Konstytucji RP – przedłużyć takiej osobie umowę o pracę co najmniej o ten okres, tak aby była ona w stanie pełnić funkcje związkowe w czasie, na jaki została do tych funkcji powołana.

Zarzut dotyczy pominięcia przez Sąd Okręgowy przy dokonywaniu wykładni nadrzędnych przepisów przepisu Art. 59 ust. 1 i Art. 2 Konstytucji RP, zapewniających wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, która to wolność polega na możliwości faktycznego prowadzenia działalności związkowej bez groźby utraty zatrudnienia w związku z prowadzeniem działalności związkowej. Uznanie powyższego jest niezbędne dla zapewnienia, by ochrona osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy nie była iluzoryczna. Iluzoryczność taka spowodowana była tym, że pracodawca osiąga taką samą skuteczność przy pozbywaniu się pracownika niewygodnego dlań ze względu na prowadzoną przez tego pracownika działalność związkową, zarówno rozwiązując z nim umowę w drodze wypowiedzenia, lub bez wypowiedzenia (np. dyscyplinarnie), jak i nie przedłużając z nim umowy terminowej dobiegającej końca okresu.

Jak wynika z Kwartalnej informacji o rynku pracy, publikowanej przez Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego, udział umów na czas określony w III kwartale 2014 r. wynosił nawet 29% ogółu umów o pracę. Statystyki pokazują również, iż udział ten z roku na rok rośnie. Pomyślne rozstrzygnięcie tej skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy mogłoby więc mieć ogromne znaczenie dla swobody prowadzenia działalności związkowej w Polsce, zwłaszcza w sektorach gospodarki, gdzie przeważa zatrudnienie na czas określony.

Tagged:  •  
Image: 
seasol.jpg

W czwartek w Seattle w USA, pod główną siedzibą firmy Amazon odbyła się pikieta zorganizowana przez grupę Seattle Solidarity Network (Seasol) w ramach kampanii pracowników ZSP Amazon. Protestujący rozwinęli pod budynkiem transparent z napisem "Amazon Polska: Dość kradzieży pensji" i rozdawali ulotki informujące o sytuacji pracowników Amazona w Polsce, a w szczególności problemów z płatnościami dla pracowników zatrudnionych przez agencję Manpower. Firma Amazon wysłała dużą grupę ochroniarzy, by monitorowała protest.

Jak informuje Seasol, policja w jakiś sposób dowiedziała się o planowanej kolejnej akcji w sobotę. Ponieważ w komunikacji mailowej podano jedynie punkt zborny, a nie cel kolejnej demonstracji (dom szefa Amazonu, Jeffa Bezosa), firma założyła że kolejny protest odbędzie się znów pod siedzibą firmy. Firma poinformowała kierowników, iż grupa "współpracująca z polskimi anarchistami zamierza wybijać w biurze szyby". Wydano instrukcje, by komputery i wartościowe przedmioty zostały odsunięte od okien. Informacja o tym fakcie została przekazana przez informatora z wewnątrz, ku wielkiemu rozbawieniu członków Seasol.

Akcja pod domem Jeffa Bezosa nie spotkała się jednak z represjami. Około 20 osób zebrało się pod głównym wejściem posesji i rozpoczęło hałasowanie, które trwało przez ponad godzinę. W użyciu były trąbki, garnki, patelnie i megafon. Sąsiedzi Jeffa Bezosa również otrzymali ulotki informujące o proteście. Przez megafon opowiedziano historie pracowników Amazona w Polsce. Demonstracja była słyszalna w promieniu kilku przecznic.

Seasol to lokalna grupa działająca na zasadach akcji bezpośredniej zajmująca się odzyskiwaniem niewypłaconych wynagrodzeń i walką z eksmisjami.

Tagged:  •  
Image: 
gornicy.jpg

W niedzielę odbyła się na wrocławskim Rynku pikieta solidarnościowa z protestującymi na Górnym Śląsku górnikami, która została zorganizowana przez ZSP Wrocław. W szczególności podkreślano brutalne zachowanie policji, która strzelała do protestujących ludzi. W pikiecie uczestniczyli także przedstawiciele Opolszczyzny oraz Wielkopolski.

- Od kilku dni trwa protest górników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. We wtorek odbyły się bezowocne próby porozumienia strony związkowej z zarządem. Wobec lekceważącej postawy tego ostatniego miały miejsce blokady dróg, pikiety, doszło do starć z policją, która użyła broni gładkolufowej. Media manipulują wydarzeniami, protestujących nazywa się chuliganami. To wszystko już było 30 lat temu, kiedy biurokracja rządowa wydała wojnę górnikom i całemu krajowi. Nie możemy milczeć, kiedy władza strzela do obywateli! - przemawiali protestujący.

Po rozdaniu kilkuset ulotek i przeprowadzeniu rozmów z przechodniami, pikieta zakończyła się.

Tagged:  •    •  
Image: 
priamakcia.jpg

W dniach 26-31 stycznia, na wezwanie Związku Syndykalistów Polski, w kilku krajach zorganizowano protesty solidarnościowe z pracownikami Amazon i Manpower. ZSP walczy w Amazonie o uregulowanie podstawowych zobowiązań pracodawcy wobec pracowników: takich jak wypłacanie prawidłowych wynagrodzeń za przepracowane dni, wynagrodzenie za okres postojowy, oraz przekazywanie druków Z3 do ZUS.

W poniedziałek o 8 rano, pierwsze akcje ZSP miały miejsce w Poznaniu pod biurem Manpower. Przechodniom rozdawano ulotki i wielu z nich okazywało solidarność, doskonale znająć warunki pracy w agencjach. Następnie protest przeniósł się pod agencję Adecco, gdzie również domagano się natychmiastowej wypłaty zaległych wynagrodzeń.

Następna akcja miała miejsce tego samego dnia pod biurem Manpower w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Podczas pikiety Solidarity Federation rozdawano ulotki opisujące sytuację polskich pracowników Amazona i wyrażające poparcie dla ich walki. Kierownictwo biura było widocznie niezadowolone z protestu.

We wtorek, CNT-AIT w Salamance odwiedziło biuro Manpower w tym mieście. Związkowcy z Salamanki walczą o bezpośrednie zatrudnienie pracowników agencji Adecco i Randstad, więc doskonale rozumieją problemy polskich pracowników. Nasi koledzy z CNT-AIT propagują informacje o naszej walce i popierają ją.

Tagged:  •  

Pracownicy, którym pracodawca nie przedłużył umowy o pracę i którzy znajdują się na zwolnieniu chorobowym mogą nie otrzymać zasiłku chorobowego, jeśli pracodawca nie przekazał druku Z3 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Złożenie zaświadczeń w ZUS należy do obowiązków pracodawcy. Jeśli pracownik, którego to zaświadczenie dotyczy pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą (lub pozostawał z chwilą rozpoczęcia wypłaty zasiłku chorobowego), zaświadczenie pracodawca musi złożyć w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Jeśli pracownik nie jest już zatrudniony, były pracodawca składa zaświadczenie w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby niezdolnej do pracy.

Brak przekazania przez pracodawcę druku skutkuje często odmową wypłaty świadczenia przez ZUS. Warto też pamiętać o tym, że roszczenie o wypłatę zasiłku lub świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Warto więc ponaglać pracodawcę by wypełnił swój obowiązek i przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3 po ustaniu zatrudnienia.

Czasem się to jednak nie udaje, nawet pomimo zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy. W tej sytuacji należy wezwać ZUS do wypłaty zasiłku pomimo braku wypełnionego przez pracodawcę druku Z3. W takiej sytuacji należy wysłać do terenowego oddziału ZUS pismo według następującego szablonu:

Tagged:  •  
Image: 
poznan-manpower-sm.jpg

W poniedziałek 26 stycznia w Poznaniu odbyły się dwie pikiety zorganizowane przez pracowników ZSP Amazon. Pikiety odbyły się pod biurem agencji Manpower na ul. Głogowskiej oraz pod biurem agencji Adecco na ul. Towarowej. Pikietujący domagali się wypłaty zaległych wynagrodzeń dla pracowników za czas przepracowany w magazynach Amazona w Sadach, w tym tzw. "postojowe", ekwiwalent urlopowy, wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu chorobowym i inne składniki wypłaty.

Pracownicy rozdawali pod siedzibami agencji ulotki informujące potencjalnych pracowników o problemach z otrzymaniem wynagrodzenia. Skandowali m.in. "Dość wyzysku w Amazonie!" i zachęcali pracowników agencyjnych do walki o swoje prawa. Na banerach mieli m.in. hasło "Walczymy o lepsze warunki pracy w Amazonie".

Od czasu gdy powstało ZSP Amazon, łącznie 12 działających z nami pracowników wywalczyło wynagrodzenia za tzw. "postojowe". Jednak jedna z agencji - Manpower - dalej trwa przy odmowie wypłaty należnych pracownikom wynagrodzeń i z tego powodu protesty przeciw agencji nabierają tempa. W poniedziałek odbyła się też pikieta w Manchesterze w Wielkiej Brytanii pod siedzibą agencji zorganizowana przez Solidarity Federation, a wcześniej protest zorganizowany przez IWW odbył się w centrali Manpower w Milwaukee w USA. Planowane są kolejne protesty.

Tagged:  •  
Image: 
citidemko.jpg

W piątek 16 stycznia pod główną siedzibą Citibanku odbyła się kolejna pikieta Związku Syndykalistów Polski przeciwko mobbingowi i dyskryminacji w Citibanku. Trzech pracowników banku Citibank wytoczyło bankowi pozwy. Jeden z pracowników podpadł przełożonym tym, że poszedł na urlop wychowawczy. Inny pracownik zarabiał dwa razy mniej niż nominowani po znajomości koledzy szefa i w wyniku złego traktowania popadł w depresję. Z kolei trzecia pracownica pozwała Bank Handlowy o odszkodowanie za molestowanie seksualne, mobbing i dyskryminację.

Podczas protestu, człowiek, który przedstawił się jako szef jednego z działów Citibanku, podszedł do pikietujących, by robić żarty na temat gwałtów i molestowania. Jego postawa dość dobrze wpisuje się w systemowe problemy, które trwają w strukturach Citibanku i które są przedmiotem pozwów ze strony pracowników.

Termin pikiety był skoordynowany z nadchodzącymi procesami sądowymi. W ramach kampanii planowane są również pikiety solidarnościowe pod placówkami Citibanku w innych krajach świata.

Subskrybuj zawartość