Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:  •  
Image: 
matrix-red-pill-sm.png

W dniu 16 lipca b.r. przed sądem w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w trwającym już prawie 3 lata procesie członka Związku Syndykalistów Polski przeciwko firmie farmaceutycznej Roche Polska. Nasz kolega walczy o uznanie, że łączyła go z pracodawcą faktyczna umowa o pracę. Praca bez normalnej umowy o pracę na warunkach, które powinny być nią objęte była standardową praktyką stosowaną przez Roche Polska.

Już wcześniej reprezentujący pozwaną firmę Roche znany mecenas Bartłomiej Raczkowski zastosował manewry proceduralne, które skutkowały niemożnością zeznawania świadków. Pozwana spółka nie dostarczyła też wezwania do sądu swojemu pracownikowi. Gdy pracownik pojawił się na drugi termin przesłuchania, został "nagle wezwany do pracy", przez co znowu nie mógł zeznawać. Spowodowało to kolejne odroczenie sprawy o wiele miesięcy. Jednak mimo wszystko udało się przesłuchać pośrednika, który umożliwiał firmie Roche uniknięcie formalnego zatrudniania pracowników.

Tagged:  •  

W dniu 27 sierpnia 2014 roku odbyła się druga rozprawa Magdy w Sądzie Pracy w Bydgoszczy o ustalenie wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych oraz nocnych w sieci marketów Dino Polska S.A. Początkowo pracodawca twierdził, iż osoby niepełnosprawne zatrudniane w sieci marketów nigdy nie wykonywały pracy w nadgodzinach. Jednak na wniosek Związku Syndykalistów Polski zostały przeprowadzone liczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy na terenie całego kraju, które wykazały nieprawidłowości w sporządzaniu grafików, fałszowanie list obecności przez pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, przekroczenia dobowe oraz brak wypoczynku tygodniowego i wiele innych zaniedbań.

W wyniku kontroli, pracodawca musiał ponownie przeliczyć czas, w którym pracowała Magda i okazało się iż faktycznie wykonywała ona pracę w nadgodzinach. Podczas kontroli PIP spółka Dino nie udostępniła wszystkich dokumentów niezbednych do ustalenia przepracowanych nadgodzin, jednak na sprawę sądową byli zmuszeni udostępnić ich więcej (choć nadal jeszcze nie udostępnili wszystkich). Na następnej rozprawie będą przesłuchiwani kolejni świadkowie - byli, jak i obecni pracownicy firmy Dino.

Na rozprawie w dniu 27 sierpnia zeznawała kierowniczka Dino, która nieustannie zaprzeczała sobie w zeznaniach. Wyjaśniała ona potem, że problemy z pamięcią wynikają ze zdenerwowania spowodowanego tym iż "powódka wypisuje straszne rzeczy na forum i wszyscy z Barcina jej o tym mówią i dlatego się tak denerwuje". Wychodzimy jednak z założenia, że świadek który zeznaje prawdę nie powinien mieć powodów do zdenerwowania.

Następna rozprawa odbędzie sie w grudniu.

Tagged:
Image: 
santanderwro.jpg

W środę pod bankiem Santander we Wrocławiu odbyła się pikieta solidarnościowa ze zwolnionym aktywistą hiszpańskiego związku zawodowego CNT. Przez pewien czas aktywiści i aktywistki ZSP Wrocław blokowali wejście do banku przy ul. Ruskiej (w centrum miasta). W międzyczasie wręczono list protestacyjny w tej sprawie przedstawicielce banku.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników (którego członkami są ZSP i CNT) organizuje międzynarodową kampanię protestacyjną w sprawie sytuacji w tym banku. Oprócz represjonowania związkowców, dochodzi tam do łamania innych praw pracowniczych, np. zatrudniana za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, co wiąże się z obniżeniem płac i zmuszaniem do niepłatnych nadgodzin. Sytuacja dotyczy 10 tysięcy pracowników.

Akcje solidarnościowe dotychczas odbyły się (oprócz Polski) w miastach całej Hiszpanii, Francji, Portugalii, W. Brytanii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Rosji, Brazylii, Urugwaju oraz USA.

Tagged:
Image: 
sgdanspl.jpg

W dniu 31 sierpnia, aktywiści Związku Syndykalistów Polski odwiedzili uroczystości „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej. W imprezie „S” wzięły udział różne wysoko postawione osobistości, w tym przewodniczący Piotr Duda, Prezydent RP Bronisław Komorowski, prominentni działacze związku i wiele innych znanych osób.

Nasza akcja miała na celu skrytykowanie ugodowej postawy związku, który od lat pełni rolę stróża klasy robotniczej, a jego głównym zadaniem jest nie dopuszczenie do buntu. Dni w których pracownicy „S” bronili zwolnionej Anny Walentynowicz, jednoczyli się i strajkowali, dawno minęły. Ale wtedy trzeba było obalić „komunę”. Teraz mamy przenajświętszy Kapitalizm, za który „Solidarność” dałaby się pokrajać. Związkowcy są zwalniani na lewo i prawo, ale kadry „S” drwią z ZSP, że wierzymy jeszcze w siłę strajku. To szczególnie smutne i żałosne, gdy tego typu drwiny padają z ust prominentów w „Solidarności” w rocznicę strajku.

Jednak główną przyczyną naszej akcji była tocząca się sprawa przeciw supermarketowi Dino, gdzie członkinie „S” na koniec zeszłego roku straciły pracę. „S” nie tylko nie pomogła większości swoich członkiń, ale także kompletnie zignorowała łamanie praw pracowników w tej sieci.

Pierwsza grupa około 50 pracowników agencji AG+, którzy pracowali w hotelu Hilton, otrzymała we wtorek w całości swoje zaległe wynagrodzenia. Związek Syndykalistów Polski będzie nadal monitorować sprawę, aż wszyscy pracownicy otrzymają należne im pensje.

Tagged:  •  

Działania wielkopolskiej "Solidarności" zmierzające do utrudnienia wykrycia naruszeń prawa pracy przez market Dino Polska S.A. były już przez nas szeroko opisywane. Opisywaliśmy też, jak biurokrata związkowy pełniący stanowisko przewodniczącego wielkopolskiej "Solidarności" próbował zniechęcić Magdę do walki o swoje przywrócenie do pracy i nakłonić ją do milczenia w zamian za pieniądze. Magda jednak nigdy się nie poddała i kontynuuje swoją walkę o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i przeciw dyskryminacji której doznała jako działaczka związkowa.

Przy okazji sprawy o dyskryminację zaczynają wypływać kolejne dowody na kolaborację "Solidarności" z pracodawcą. Aby ułatwić pracodawcy uwiarygodnienie tezy, iż Magda nie była jakoby dobrą pracownicą, przewodnicząca "Solidarności" w Dino Polska SA, Mariola B. wysłała do Przemysława Łaszcza, byłego kierownika ds. personalnych Dino, informację o usunięciu Magdy z grona członków związku ze względu na "podejmowane przez nią działania". Informację skwapliwie wykorzystało Dino, podając pismo jako dowód, iż nawet związki "odstąpiły od wspierania pracownicy w staraniach o zawarcie nowej umowy".

Wspieranie pracodawcy przeciw pracownikowi przez żółty związek o szumnej nazwie "Solidarność" nie powinno być zaskoczeniem dla znających temat.

Grupa około 250 kelnerów, kucharzy i pomocy kuchennych prawdopodobnie w najbliższym tygodniu otrzyma wynagrodzenia za pracę wykonaną dla agencji AG+ w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. Pracownicy wykonali pracę kilka miesięcy temu, ale przez cały ten czas nie zobaczyli pieniędzy. Wygląda jednak na to, że sprawa zmierza do pozytywnego zakończenia.

Powodem braku wypłat było nieporozumienie między firmą Polaris obsługującą hotel, a agencją AG+ która kontraktowała dla nich usługi. Sytuacja nie była w żadnym wypadku zawiniona przez pracowników.

Przełom nastąpił, gdy pracownicy postanowili nagłośnić swoją sprawę w prasie. Następnie Związek Syndykalistów Polski nagłośnił problem na swojej stronie i odwiedził hotel z akcją ulotkową. Po niecałych 2 godzinach z ZSP skontaktował się manager hotelu proponując uregulowanie wszystkich zaległości. Sprawa była jednak bardziej skomplikowana ze względu na konieczność porozumienia między hotelem a agencją AG+. Do porozumienia doszło ostatecznie we wtorek. W ramach podpisanej umowy, firma Polaris obsługująca hotel Hilton przelała wymagrodzenie agencji AG+, a agencja zobowiązała się wypłacić z otrzymanych pieniędzy wynagrodzenia pracownikom.

Na spotkaniu z pracownikami hotelu, które odbyło się w lokalu ZSP, pracownicy dyskutowali o dalszych krokach w razie gdyby agencja AG+ nie wywiązała się ze swoich obietnic. Według zapewnień szefa agencji, wypłaty powinny zacząć trafiać na konta od początku przyszłego tygodnia. Pracownicy sporządzili dokładny zapis przepracowanych godzin, dzięki czemu ZSP będzie w stanie skontrolować, czy agencja wypłaciła im całość należnego wynagrodzenia. W przeciwnym przypadku, pracownicy są gotowi podjąć wraz z nami akcje bezpośrednie przeciw AG+. O rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.

Tagged:  •  
Image: 
iwataiwan.jpg

W pierwszych dwóch tygodniach sierpnia, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników wraz z różnymi organizacjami lokalnymi, zorganizowało serię prezentacji i dyskusji o anarchosyndykalizmie. W prezentacjach brało udział siedem sekcji MSP z trzech kontynentów. Spotkania i prezentacje trwały 10 dni, głównie w Hong Kongu oraz na Tajwanie.

Przedstawiono zasady anarchosyndykalizmu, historię i zasady funkcjonowania Międzynarodówki oraz działania poszczególnych sekcji. Wykłady były wzbogacone dużą liczbą przykładów udanych akcji bezpośrednich, filmów, zdjęć, itp… Na spotkaniach także lokalni aktywiści wymieniali doświadczenia z działaczami innych organizacji i delegatów MSP.

Szczególnie ciekawe były informacje o organizacji pracowników imigrantów w Hongkongu oraz o problemach z rewitalizacją różnych dzielnic miasta. W spotkaniach, które odbyły się na Tajwanie uczestniczyło wielu członków związków głównego nurtu, którzy chcieli się dowiedzieć, jak można inaczej prowadzić konflikty pracownicze lub tworzyć związki bez hierarchii i biurokracji.

Uczestnicy spotkań wyrazili chęć utrzymywania kontaktów i dalszej wymiany informacji z naszym ruchem. Z naszej strony mamy nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie i będziemy mogli uczestniczyć w akcjach solidarnościowych z działaniami pracowniczymi w tej części świata.

Kilku członków Związku Syndykalistów Polski odwiedziło dziś hotel Double Tree by Hilton w dzielnicy Wawer w Warszawie. Duża grupa pracowników tego hotelu zatrudniona za pośrednictwem agencji zewnętrznej AG+ nie otrzymała wynagrodzeń. Członkowie ZSP udali się więc do hotelu by rozdać ulotki i sprawdzić sytuację na miejscu.

Po niecałych 2 godzinach z ZSP skontaktował się manager hotelu proponując uregulowanie wszystkich zaległości. Będziemy jednak potrzebować nieco czasu, by przestudiować umowy pod względem prawnym i obliczyć ile dokładnie wynoszą zaległości i zdobyć kontakt do pozostałych pracowników. Liczymy na to, że pracownicy będą mogli niedługo otrzymać swoje wynagrodzenia.

Pracowników, którzy pracowali za pośrednictwem agencji AG+ w hotelu Double Tree by Hilton w Wawrze i nie otrzymali wynagrodzeń, prosimy o kontakt ze Związkiem Syndykalistów Polski pod adresem: info@zsp.net.pl, tel: 693713567

Jesteśmy przekonani, że ten problem może zostać szybko rozwiązany.

Około 250 pracowników hotelu Double Tree by Hilton w dzielnicy Wawer w Warszawie pozostało bez wypłat po ponad miesiącu ciężkiej pracy. Pracownicy byli zatrudnieni za pośrednictwem agencji AG+ i pracowali na bardzo długich zmianach - przeciętnie 12-14 godzin dziennie, ale niektórzy pracowali nawet do 22 godzin bez przerwy. Kucharze i kelnerzy byli zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych zamiast na umowach o pracę. Po miesiącu, hotel odmówił agencji zapłaty za wykonane usługi. Jak zwykle w takich przypadkach, pretekstem była "jakość usług". Jednak pracownicy pracowali w różnych hotelach obsługując bankiety, konferencje itd. i nikt się na nich nie skarżył.

Pracownicy musieli kupić własną odzież roboczą, gdyż Hilton nie dostarczył uniformów. Tak więc pracownicy musieli zapłacić za przywilej niewolniczej pracy dla giganta hotelowego.

Subskrybuj zawartość